DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 281 —


0 šumskih odštetab, stojećih na dngu, koncem 1888, god., koje odštete su |)0 nadležnih mjestnili


sudovili dosudjene I. banskoj imovnoj obćini u GUnl.


:F*ropi s Ođ=pla.ta , Ostao dag
Mj^stni sud
ostao dug
koncem
godJ^ST.
prirast ni ,
, ,oQo ukupn o u gotovom
ođradom
u šum
Ukupn o koncem
god.1888.
for. I nč. for. I m. for. I ne. for. I m^. ior. i no. ior. ! ne for. ! ne
Topusko 89 38 43 1075 32 65 77 8 37 ^ 74 14 1001 18
Vrginmost 1050 06 110 88 1160 94 48 31 5 03 53 34 1107 60
Lasioja 3123 29 418 15 3541 44 187 94 1561 07 1749 01 1792 43
Čemerni ea980
61 195 53 117C 14 2 80 2 80 1173 34
Bović 192 06 298 490 06 490 06
Glima II. 61 88 lU 51 476 39 176 39
Maja 30 U 66 76 86 90 86 90
Klasinić .
251 29 6 21 257 50 257 50
Stankovao14
40 17 26 31 Q& 31 66
Kraljeveani 19 10 . 19 10 19 10
Gora 106 63 77 53 184 16 184 16
Maligradae 112 81 112 81 112 81
Grad Petrinja 14 4 14 4 14
Uknpuo 6979 ! 16 1337 40 8316 56 302 02 1577 27 1879 29 6437 27


Opaziti nam je ovdje, daje razprava velikog i broja pdjavnioa o šumskih štetah zagodom
zastarjela bas krivnjom njekih upravnih čiaovnlka, koje prijavnice sada L banskn. imovna
obeina velikliui materialnimi žrtvami putem mjestnih sudova utužuje i dopicane šumske odštete
ueeruje. Ođim gore označenih šumskih odšteta ima mnogo takovih, koje su radi ;^agode od
mjestuoga suda odpueene.


Natječa}.


Za izpražnjeno mjesto šumarskog vježbenika kod gospodavstvenog ureda gjurgje


vaSke imovne obdine u Belovaru, razpisuje se ovime natječaj.
S ovim mjestom spojena je godišnja plaća od 400 for.
Natjecatelji za to mjesto imaju propisno biljegovane molbeniee i to u službi sto


jeći putem predpostavljenog ureda, a ostali putem nadležne političke oblasti najdulje
do 10. lipnja t, g. ovom uredu podnieti, obloživ iste:


1. Krstnim listom,
2. SvjedoCbom o svršenib i\aueih na kojem višjem ŠBiaarskom učiU§tii.
3 . Svjedo&bom o dosadanjem službovanju,
4 . SvjedoShom o (ćudorednom ponašanju.