DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 279 —\
Za odgoj živice od glodiSije treba ovako postupati :
Sadnice ili presadnice treba oko prostora, koji se hoće živicom ograditi, u dva
naizmjenična reda (kako nazočan lik pokazuje) posaditi.


m


# a 0 m
Redovi ti´eba da su razdaleko jedan od drugoga 30 centiin. Šest sadnica dosta
je na 1 metar dužine. Sadnice treba orezati na pet do šest okaca, a prema tomu treba
jim žile podsjeći, pa jili onda posaditi.


Kako vrieme dozvoli u proljeću, treba glediČija saditi. Još bolje je, ako se posadi
ujesen.
Nesmije se dozvoliti, da ograda zaraste u korov, nego se mora pUeviti, kad god
bude potrebito.
Prve godine treba presadjene sadnice zaliti na sušnom vremenu i to najbolje
s, večera.
Svakog proljeća treba prošlogodišnje lletoraste skratiti, orezati za jednu
trećinu, dok ograda (živica) nedostigne željenu visina.


Živice od glediČije prednjače živieam od glogovine i tim, što glogovinu Često
napada gusjenica, takozvani „glogovnjak " (Weissling, Papilio crataegi). koji svoje
leglo u bielih mošnjah na glogovini zaprede, te odtud mogu gusjenice prelaziti nu
voćke 1 ondje štetu počiniti, Y, K.


Tehnička srednja škola u Sarajevu. Čitamo u ^jOeaterreicliiscbe Forst-
Zeitung" od SI. svibnja t, g. br. 22. sliededi natječaj, kojega je razpisala zemalj.
vlada za Bosnu i Hercegovinu:


Početkom školske godine 1889./90. otvoriti će se u Sarajevu tehttlČka sredllja
Škola odjelom za graditeljstvo i šumarstvo. Na istom zavodu imaju se popuniti
sliedeća mjesta;


e) Mjesto zavodskoga ravnatelja s plaćom godišnjih I4OO for., stanarinom
300 for. i doplatkom aktivnim od 400 for. god,
" b) njekoliko mjesta učiteljskih koli na ođjelu za graditeljstvo, toli i
c) na odjela za Šumarstvo istoga zavoda s plaćom godišnjih 1000 for., stanarinom
200 for. i aktivnim doplatkom od 300 for. god.


Tko hoće da poluči jedno od ovih mjesta, imenito pod a) i b), ima dokazati,
da je svršio tehničku visoku školu, a ona pod c) da je višje koje šumarsko učilište
iiiučio i položio dzžavni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja; nadalje
natjecatelji naročito glede mjesta pod b) i e), da su razmjerno već dulje vremena
bili u praktičnoj službi koli graditeljstva, toli i šumarstva.


Nadalje imaju natjecatelji vjerodostojnimi izpravami dokazati, da razumiju osim
njemački takodjer i bosanski (srbski ili hrvatski) zemaljski jezik^ ili pako koji drugi
u nionarkiji običajni slavjanski jezik u govoru i pismu u t.)liko, da mogu u potonjem
slučaju bosanski zemaljski jezik u najkraćem vremenu naučiti i s njime se služiti.
Primjećuje se, da je zavodski ravnatelj dužan osim svojih ravnateljskih poslova njekoliko
sati tjednom predavati, i to barem iz jednog učevnog predmeta.


Odnosne sa svimi potrebitimi izpravami obložene molbcnice imaju se najkasnije
do konca lipnja t. i^. n:i zemaljslai vladu za Bosnu i llereegovinu upraviti.
Na ovaj natječaj upozorujono naše gradjcvne tehniko i domaće šumare, da
svdju sreća u susjednoj Bosni i Hercegovini pokušaju.