DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 278 —


od kojih je jedan imao na ramenu ved iiabitu pušku, doČfm su ostala trojica imala
takodjer puške^ im pod kabanicom sakrivene.


Na upit vlastelinskoga podšumara Javornika , koji je imao pri sebi samo
Štap, da gdje je ovim ijudem pašnš od puške, odvrati mu jedan od istib, skočiv
]iati-ag, sa bitcem iz puške u prsa: evo ti pašuš. Nesretni podšumar sruši se odmah
mviav. Lugar imajuć uza se nenabijenu pušku, morao je istu na zapovjed lopova
odmah baciti i zajedno s njima prilično daleko u šumu otići. Zlikovci htjedoše i siromaka
lugara ubiti, mi na veliko moljakanje pustiše ga isti na slobodu.


Doduše ovaj žalostni dogodjaj SitalJ smo već i u domaćih dnevnih listoviU pred
njeko vrieme, nu ipak priobćujemo ga i u našem organu po viesti našega štovanoga
dopisnika i družtvenoga člana g. I. A., da služi ozbiljnom opomenom Šumarskom i
paziteljnom osoblju, da bude oprezno, kada Šumu obilazi i da se čuva po mogućnosti
svake pogibelji, koja žalibože prieti imenito u ´zabitnih Šumah.


Konačno nam je primjetiti i to, da su po vještih u javnih glasiUh ovi zlikovci
u virovitičkoj županiji po svoj prilici po oružnicih pohvatani i neće zasluženoj kazni
izbjeći.


Poučno putovanje slušatelja gospod. šumar, učilišta u Križevcih. Dne
´20. svibnja t. g. u jutro krenuše naši mladi gospodari i šumari na poučno putovanje.
Gospodare nadvode učitelji gg. A. Lenarči ć i M. Grabo , a Šumare g. prof. Šumarstva
V, Kiseljak . Gospodari krenuše u Istru i Goricu primorsku, ter će doprieti do
Mletaka, Šumari pako u gorski ko/ar hrvat. Primorja, na eabarskn gospoštiju, Eieku
i do Trsta. 0 veoma zanimivoj ekskurziji šumara dobiti (´^.emo u svoje doba izviešćc,
ter ćemo ga objelodaniti u našem organu. Žt^l.mo jim sretan put i povratili se s mnogim
koristnim i probitačnim, Što će vazda mladićem u živoj uspomeni ostati i u prak tičnom
životu dobro doći.


Vuk ubijen u selu. U noći 5. travnja t, g. doskitao se je vuk u selo d. Vrbu u
obćini Trnjanskoj, to stao na razkri/je i pof-eo zavijati. SetJMk Dardalić, inače poznat
lovac, ustane iz postelje, te uzev pušku ubije vuka, koji nije više od 20 koraka od
))jega udaljen bio Taj vuk bio je srednje veli -ine i licpe tamne dlake.


Kod nas to nije ništa novo, jer vuci zabitnija sela, osobito za vrieme parenja,
valjda na lavež pasa, često poh^idjaju. L St.


Živice od trnovke ili gledičije. Potrebite sadnice za živicu (živi plot) možemo
odgojiti iz sjemena od gledičije ili se mogu u tu svrhu nabaviti već gotovo sadnice iz
svake veće trgovine sjemenja.


Ako se želi sadnice iz sjeiriena izvoditi, onda se sjeme od gledičije posije u
mjesecu travnj u u kakav zemljom napunjen sanduk (škrinja, slažinu), a može se
sjeme i u prostom posijati. U potonjem slučaju treba na dot čuom prostoru ponačin´-ti
brazde na 4 palca razdaleko jednu od druge^ sjeme u brazde posijati i rahlicom na
Va palca pokriti (zagrniti). Iznikavše biljke presade se dojdućega proljeća na 1 stopu razdaleko.
Kroz zimu valja ovakove presadjenice slamom pokriti, da nebi postradale od
ljute zime ili mrazova; kasnije netreba to, buduć starije biljke mogu odoljeti i svakrj
ciči i mrazu.


Čim ovakove razsadnice ojačaju (3 — 4 g ;d.) mogu se odmah u opredieljeuu
svrhu rabiti.


Živice od gledičije (koja dobro uspieva i \i sjevernoj Njemačkoj, a u južnoj
Fraucuzkoj rodi sjemenom) vrlo su guste i sbog dugačkih, šiljastih i jakih tnija neprohodne.
Drvo od gledičije u mnogom je boljo od bagremova (.Robinia Pseudoacaeiaj,
a za živicu od gledičije prikladnija je od bagremove, buduć so ona svojimi vriežami
(Wurz6lspro8scn) nerazvrieži kao bagrem, koji je takodjer prikladan za živice oko dvorišta,
ali »e oko vrtova ili vinograda, pošto njegovi živici (mlazovi) niču i oaud, kud
netreba.