DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 276 —


B) U vriednostnih papir i ti.


Primitak :


blagjijuički ostaUik, godine 18H7. ... . fVu´. 53.G50.—
tečajem 188b. nabavljeni vrieduostiii efekti . , „ 18.000.—
Iznos . . „ 71.G50.—


Izdatak:
tečajem 1888. god. izdani vriednostni efekti . „ 11.100.—
Ostaje dakle koueem 1888. god :
a) u državnih obvez. srcbr. rente for. 10.500
b) u državnih obvez. papir, rente ,. 4G.300
c) u brv.-alav. zemljora;;foretnicab ,, 3,750 For. 60.550


Sjevero-američki hraatovi dovoljno već poztiati svakoimi, koga zanima koristnn
iivoznina^ mogu postati za naSt; predjele pravim javorom novih j^uniskih proizvoda.
Oni nisu dovoljno pioučeni u tcun pogledu, jer se ^na samo to, da su licpi
^Njihovo drvo, koje je inače jako i i^vr^to, rnbi se r\ Americi samo za takove potrebe,
za koje se kod nas upotrebljava drvo drugoga razreda, jerbo im je drvo šupljikasto
i krupno (grubo).


No l´hu se da je dobro dokazaiio, da bolji uvjeti rastenja pospješuju u Europi,
osobito u Belgiji, njiliov tako brzi razvitak i njihovu i^ivrstoću i jtikost znafcno povećavaju.
Njiiiov ljetni i jesenski ´prirast fcraje mnogo dulje, nego li u Americi, gdje je
velika ljetna vrućina, pa jer jesenski slojevi sastoje od najžilavijega, najčvršćega ustrojstva
bilja, tako je onaj razvitak američke vrsti hrastova u Belgiji teorctiČno opravdan, kao
što su to sravnjivajući pokusi vrlo jasno dokazali.


Vrsti američkih hrastova, koje šumara najviše zanimaju, nisu nipošto one (vrsti),
koje najviše nasim europskim lu´astovom nalikuju i kao i naši dozrevaju, te drvo velike
eiene pružaju. Ovako vi hrastovi rastu u Europi dosta kržljavo na dobrih i svježih
zemljištih, g´Ije ih naži hrastovi vrlo nadkriljnju u prirastu.


Ovi su hrastovi veoma običncs naravi, kojim malo treba, a svake druge godine
plod nose. le su veoma ^anluiivi za evropskoga Šumara.


Crveni američki hrast n\i^to rapidno na dubokom i nješto svježom zemljištu, no
na zemljištu vrlo shibom postaje njegovo drvo ("ežko i tvrdo, a stablo niče od žira,
koji j^-otovo svake godine rodi.


Bkrletni hrast (coeein<´a) ima od itrllike ista svojstva, ali zahtteva malo slabiju
zemlju. Njegovo je drvo mnogo hnije i čvršće, te se može upotrebiti ne sanm za obično
radnje, već i za luxuriozne stolarske radnje.


Hrast ambigua, podnoseć najveću studen, tvrd je te obrašten obilnom i trieslovitom
korom.


No najviše se zanemarivalo drvo močvai-noga hrasta. Močvarni hrast, koji je
mnogo rasprostianjen po Beiglji, veoma je (rajau. Ovo vitko drvo. koje veoma rapidno
raste na svje/em pješ´anom {lu, kultiviralo se u Njemačkoj i u Belgiji pomiješano
s Quercus poduncnlata. Dimeusije močvarnoga hrasta i u debljini i u duljini
osigurale su mu kud i kamo ve/´u piednost prod peduncuhitom ; razlika u dimensiji
dosizahi je kadkada u prdog močvaru )mii hrastu omjer "2 i 1. N;t, ])j(>skovita, dapaće
suhu zemljištu raste jošte s uspjehom hrast s lišćem, koje je slično vrbovu lišću; drvo
mu, istina, ne vrijedi nniogo, no kora nm je dosta važna.


Trieslov hra.^t proizvadja imuJi^-o triodovino, koja se u velike upotrebljava, no nijc
mu svako zemljište povoljno. Hrast heterophvlla i imbrieavia imadu dobro
drvo i koru, a rastu na srednjem zeuiljistu - jošte su malo rasprostranjeni, a pokuso o
kakvoći njihova drveta trebalo bi nastaviti.