DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

; — 275 —


Kukac pojavlja se u mjesecu svibnju, a već u jeseni razori i najliepše stablo, kad
ga napadne.


Uđje se takav kiikac pojavi, neće biti druga lieka, nego da odmah napadnuta
stabla izsječemo i drvo od takovib zaraženib stabala bezuvjetno Što prije spalimo, da
se na ovaj ua6in clelo leglo nništi, V. R,


Bagude kao neprijatelji češera kod češernjaka (Ooaiferae.) Poznato je,
da množina životinjica napada šumsko drveće, te ga ošt ćuju. Ali imade i takovih
biiguda, koje navaljuju i na češere od ćešernjaka (Zapfcnbaume). te jih manje više
kvare. Neke vrsti metnljica kao lićinke pod pomažu ovakovo oštećivanje Češera ^ a
ovamo brojimo metuljca. ,.Gr a p b o 1 i t ha s tr ob i 1 e 11 a", koji još podpuno nedozrele
smrekove češere svojimi JMJaSci oblaže. Žućkaste gusjenice sprvine izprobuše šipurinu
(Spindel)j a posHe nagrizaju podanak od ijuštica, te i iste sjemenke.


Ovakove gusjenice zakukulje se tekar n prolieću, a pojave se u svibnjulipnju u podobi leptira.


Od j,Phyci s abietella " ćetrnaesteronoga, prljavo zelenkasta, skoro ervenosmedja
gusjenica sa podužnom prugom i sa nekoliko čekinja na svakom kolutcu tieJa
glodje ne samo sjemenke, nego takodj-r i IjuŠtice. Žderanje ovakove gusjenice upo^
znaje se timj što iz ukrivJjenih češera izlazi pogan i smola, a pozna se i po načinu
glodanja, buduć su pojedine Ijuštice s jedne 1 s druge strane tako oglodane Ili obrstite,
da preostane samo komadić od srednjeg rebra i ovrška nalik na kotvu (sidro). Ovakovi
ostanci od Ijuštica, razpadaju se vrlo lahko.


Gusjenice sakrivan se u jeseni pod krovlnu tla, gdje prezime u klimavom zapredku,
te se zakukulje u dojdućem proHeću. Leptir leprši koncem lipnja do polovice
srpnja, te snese jajašca osim u smrekove češere i babuške joŠ i na smrekove i jelove
ijetoraste.


Ephestia eluttela napada, boi ove, a Anobium abietis i jelove eežen´.
Prvi metulj leprŠi u Hetu na izmaku i snese samo po jedno jajašce u jednogodišnje
borove češere. Beznoga ličinka zaknkulji se u nutri, a postavši kukac izplazi iz češera
okruglim letom (rupicom) prije, nego sfo češer na tlo opada Potonji metulj snese
množinu jajašca na jelove češere početkom liefa, to ovakovi češeri počimaju bolovati
(kunjati), puštajuć smolu izmedju ljusaka i napokon opadaju. Ličiiikc oglodaju šipunnu
i ljuske na dnu, žderu preko zime na tlu ležoće češere, to se tako u dojdučem proiieću
preobražavaju (metamorfosiraju). V. R.


Zaključni račun mirovinske zaklade činovnika imovnih občina za godinu
1888.
A) U g 0 t o V u.


Primitak:


10 ^´jj prinos imo\nih obćina od plaća Činovnika for. 4 454.^ prinos
činovnika sjednem trećinom povišene jilaro j, 074*90
kamate od uloženih aktivnih glavnica . . . „ 2,516´18
unišle globe činovnika imoA^iih občina i utržak
zapiieujenih i prodanih predmeta .,.., „ 89 -—


Iznos . . „ 7,734-08


k tomu ostatak gotovine od 1887, god. ...,, . 215´40Y2


Ukupno 7~^, 7y94M8^/7


Izdatak:
uložene aktivne glavnice . \ . , . , -j , 5,546´78
k tomu blagajnički ostatak koncem 1887. god. . „ 2.402´70Y2
Ukupno , „ 7,949=48 ^/»