DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

´ ´ ^ ^ 197 —
Murgić. ~ U kotara Gospić, polit, obćine Osik i to: po 20 for. Nikola I Joso
Portnar; po 15 for. Mile Biljan i Mile Eatković; po ]0 for. Nikola Parićić,
Dane Ilatković, Nikola Zalović, Mile Zalović. Štipan Z´ilović, Mile Zalović, IMu
Zalović^ Mile Katković.


Godine 1887. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Osik i to: 15 for. Ivan Dev&ić učitelj;
po 10 for. Franjo Orešković lugar, Martin Butković lugar, Aleksa Bakić lugar,
Nikola Kosanović lugar, Joso Nikšić lugar, Tomo i Simo Štimac; po 8 for.
Janko HoiTatJć. Jakob Gorak, Franjo Orešković, MileKeBdulić, Mate Orešković,
Joso Pavižić, Jakob Perčević, Mile Horvatić, Petar Portnar, Blaž Portnar, Grga
Portnar, Luka EEorvatić, Lovro Horvatić, Pavao Horvatić i Dmitar Bakić. —
U kotaru Gospić, polit, obćine Smiljan i to: 20 for. Martin Miškulin; po 15 for.
Ivan Štipan učitelj i Marko Zdunić učitelj; po 10 for. Jakov Čačić, Ivan Biljanić,
Luka Devčić, Luka Devčić, Luka Sudar, August Sudar, Petar Kovačević; po
8 for. Dragoja Kovačević, Mile Bogić, Ilija Bogić, Sava Bogić, Stevan Pejnović,
Nikola Sudar, August Sudar, Joso Pegelj. — U kotara Gospić, polit, obćine
Raduć i to: 15 for. Milanko Panjković; 10 for. Torao Podkrajac. — U kotaru
Perušić, polit, obćine Perušić i to: po 8 for. Tomo Perša, Pave Kruljac, Filip
tizelac, Filip Orešković, Jakov Orešković. — U kotaru Perušić, polit, obćine
Kosinj i to: po 10 for. Sofija i Ilija Grničić; po 8 for. Vujo Kordić, Pano
Drašković, Jo^^o A^nkelić, Mile Vukelić, Štipan Petranović, Štipan Delač, Luka
Manee, Tri\ua Bogorac, Gjuragi Stakić, Mika Miletić, Luka Kokotović, Jovan
Kokotović, Obrad Brnić, Sava Kordić, Damjan Momčilović, Stevan Momčilović.
Manojlo Repac, Petar Pribić, Mijat Signrnjak, Guste Petković. — II kotaru
Otočac, polit, obf^ine Brloi.^ i to: 10 for. Ivan Nekić — U kotaru Senj, polit.
obćine Kriviput i to: po 10 for. Joso Tomljenović, Mile Prpić, Marko Pavelić,
Tereza Prpić, Leon Krnipotić, Mijat Prpić, J(.so Prpić, Bariša Prpić, Ivan
Krmpotić, Jandre Šojat Ivan Krmpotić, Mile Krmpotić, Ilija Pavelić, Frano
Tomljenović, Marija Tomljenović, Mijat Šojat, Mile Tomljenović, Marko Prpić,
Štipan Tomljenović, Marko Tomljenović, Štipan Tomljenović, Juro Butković,
Ignatije Butković. — U kotaru Otočac, polit, obćine Švica i to: 40 for. Štipan
Marković, — U kotaru Gračac, polit obćine Popina i to: 10 for. Filip
Jovanić.


Godine 1888. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Gospić i to: 60 for. kr. kot. oblast u
Gospiću za nabavu šum. sjemena; po 10 for. Gjuro Križković; po 8 for. Ivan Pavelić
i Nikola Abramović. — U kotara GoPetar Krajnović kapetan; po 20 for- Ivan Šikić; po 12 for. Ive Brkljačić, Ivan
Kovačević, Ivan Nikšić; po 10 for. Vojko Pejnović, Pavao Milašinović, Ivo
Pejnović; po 8 for. Laka Rabčlć, Dane Biažević, Luka Bogić, Lovre Uzelac,
Fraue i Ivan Kovačević, Dane Pejnović. — ^ U kotaru Gospić, polit, obćine
Mušaluk i to: 20 for. Martin Butković lugar. U kotaru Gospić,, poUt. obćine
Oiik i to: 50 for. kr. kot. oblast u Koreuici za nabavu sjemena; 20 for. Frane