DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 48     <-- 48 -->        PDF

»- 236 —


9. Ona pako hrastova stabla poprilici oko 60 kohm<^a m broju, koja kr. županijski
nadšumar prouadje kao potrebita za obranu obale potoSića, nalazećega se u hmlUn
Hrastika" i koja će isti obilježiti sa uađšninarskim čekićem nesmiju se oboriti, te
ostaju viastni<5tvo imovne obćine Drežnice.


10. Pobliži uvjeti ove dražbe stoje svakomu na uvid 2a uredovmir ura kod
kr. županijske oblasti u Ogulinu i kod kr. kotarske oblasti u Novom.
0 dugu I izplati šumskih odšteta koncem g. 1888. kod otočke imovne obćinp.


p
Dug konZa
g. 1888. Tečajem g. Ostaje kon


U području


Ime političke cem god. novo proUkupno
1888. odpla-cem g. 1888´
kotarske 1887. pisano ćeno na dugi!
občine


oblasti
n. for. n.


for. n. for.
n. for. for. n. 1


;
Brlog-1857 74 683 16 2540 90
772 58V.> 1768 3iv;
330


´i
^>
1
Dabar 1027 39 199 85 1227 24 G3 ´ 89()


´»


Otoča c Otočac. 57 V2 1235 79 4402 2()V-i 423
80 3978 61 ;


] ´->


Sinac (5757
1(5 13G5 59 8122 75 3517 05 4605


; -i


; 5 2899 98 V2 250 14 3120 12V-i 18 44 3401 70 1
1 6 Vrbovine . 2505 57 548 52 3054 09 983 27 2070
, 7 Bunić 2989 57 1(379 81 4Gt59 38 1290 49 3378 8^ 1


Korenica - 298G
HO 109G 41 4083 21 328 59 3754 (52 !


Korenica


PetroToselo 458 59 590 1049 25 213 87 805 38 ,i,? Zavalje 2571 97 434 76 2806 73 219 97 258G 7(j \
[11 Jablanac G02 09 135 23 737 32 110 73 626 59 1
,1-2 S- Juraj 1582 55 y, 381 77 1961 32 V2 17 57 194(5 7,VA
:t3 Senj ´ 8 69 8 69 8 60 1


Senj


il4
Kriviput -5 82Vi> G 9G 12 78´A 12 78V->
Jezerane * 12 46 12 4.0
Brinj 420 54 206 42 G2G 96 62(> 96 1


|17 G-0 s p i ć Osik 79 21 72 87 152 08 5 7(5 146
,18 Pcrušić 2831 88 I3T6" 83 4148 71 1624 89 2523 ^2 ´


i 10 P e r u s i c Kosinj . 2308 04 1G82 49 3990 53 1187 37 2803
|20 Pazarište - 785 06 989 03 1774 68 1013 06 ^71 G2
|21 Udbina 44 44 41 ,


Udbina Podlapač .^7 73 345 85 913 53 149 85 793 73 i


12:3 Lapac ´ * 1 014 9(5 -^02 92 1317 8^
11G 50 1201 38
U B i li a ć
Bibać (;3 59 75 99 139 58 j 2 56 i 37 m 1
j55
Petrovac Kulen 7akuf 8 53 8 53 8 53 ,
Ukupno 37268 07 13980 18 51218 25 12386 98V> 388()1 mi


. „ , P´ n- gg. claoov! hrv.-slav. šum. družtva, koji joS orogodižnju clanarinu,
kao i ine možebitne dngovine đružtvn podmirili nisu, umoljavaju se ovim
opetovano, da toj svojoj dužnosti pospješenjem udovolje Predsjediiićtvo.


Dopisnica urodnićtva.


a . G. dopisnikom koji su nam gradivo za „Šum. lisfc" do sad priposlali, liepo
se zahvaljujemo, te smo prema prostoru lista upotrebili.
Gosp. Iv. St. u Trnjanili i Joso Et, u Zagrebu. Niesmo mogli sve priposkno
sad uvrstiti, nego demo to učiniti budu(5i put.
Gosp. Jos. Koz., kr. šumaru u Lipovljanib. Žalimo, da nam se nejavljate, budue
nam je sve milo, sto Vaše vješto pero napiše. Dajte se ćuti! Uredničtvo .


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. - Tisak 0, Albrechta.