DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 227 ™


Radogevi ć Mijo, vlastelinski ^umarnik, KutjevOj 1876.
Radosevi<5 Mijo stariji, đrvotržac, Lokve, 1885.
Retiuc r Ante , kotarski šumar imovne obt^Jne II, banske, Dubica, 1876.
Keiningar Josip, kotarski šumar, Knin, Dalmacija, 1885.
Kesz Antun, kot. gumarj Samobor, 1887.
Kieme r Ladislav , kotarski šumar imovne obćine brodske^ Vinkovce, 1876.
Rosmanitb Alberto, kr. šumar, Fužine, 1886,
EužiČka August, kr. žumar, Sokolovac, 1878,


Sablja k Josip , šumarski vježbenik imovne obline petrovaradinske, Kupinovo, 1886.
Sache r Josip , vlastel. Šumar, Petrievci, Bizovac, 1876.
Seve r Dionis , kot. šumar imovne obćine križevačke, GareŠnica, Ivanska, 1883.
Simonovi ć Nikola , protustavnik imovne obćiue petrovaradinske, Mitrovica, 1886
Simatovi(5 Ivan, Šum. vježb. držav. Krasno, 1889.
Simić Proka, kr, srb. držav. šumar, Pokuplje, 1882.
S1 a n e c Franjo, vlastel. Šumar, Pakrac, 1876.
Sla p ni ča r Edo , taksator imovne obdine križevaSke, Belovar, 1881.
Stanković Veijko, protustavnik II. banske imovne, Petrinja, 1885.
Starčevi ć Martin , šumar imovne obfiine gjurgjevačke, Gjurgjevac, 1881.
Star j Vjenceslav , kotarski Šumar imovne obćine novogradiške, Novska, 1876.
Stei n Ljudevit , ravnatelj vlastelinstva, Pakrac, 1876.
Stiasni Demeter, kot. šumar, Pisarovina. 1884.
Stillfried Rudoif barun, veleposjedaik, Pleternica, Požega, 1876.
Stipanovi c Fran , kotarski šumar vlastelinstva Uljanik, 1887.
Szontgyorgyi Ljudevit, šumar imovne obdine Petrinja, 1888.
Stražak Hinko, kr. nadšumar, Vrbanje, 1889.


Str i ga pl. Mila din, kr. kotarski šomai´, Maja, Glina, 1883.
Seringer Ante, kotar, bb<5. šumar, Jaska, 1887.
Srni din ger Josip, kr. županijski nadšumar, Požega, 1876.
Smidinger Kikarđ, kot. Šumar, Vrbovec, 1889, ,
Scbule r Guido , kot, šumar, Miholjac dolnji, 1889,
Sugh Jaroslav, kotarski šumar, Zagreb, 1884.
Sumanovi d Milutin , kotai´ski gumar imovne obdine brodske, Bajevoselo, 1885.


Tausig Gustav, vlastelin, Ivanec, Varaždin, 1876.
Teklić Slavo! j u b, pristav šumar., Belovar, 1888Todorovid
Pajo, kr. srbski državni Činovnik, Beograd, Srbija, 1884.
Togi Vi lim, kr. kotarski nadšumar, Novagradiška, 1887.
Tomić Stjepan, kotarski šumar, Daruvar, 1881.
T o mijen o vid Luka , umirov. nadšumar, Mikanovei, Vinkovci,
Troppe r Ivan , nadšumar imovne obdine brodske, Vinkovci, 1876.
Trotzer Dragutin, kotarski gumar, Dugoselo, 1880.
Turkovi d Ernest , vlastelinski kotarski šumar, KuČaaci, Dolnji Miholjac, 1886.
Tuffe k Vatroslav , vlast, šumar Gregurovac, Vel. Eadinei, 1888.
Ttlkorv Alois d´Algyest, veleposjednik, Daruvar, 1889.


Ulrich Dragutin, vlastel. šumar, Kutjevo, 1887. ´ ´
Ugrinovid A-leksander, protustavnik imovne obdine Glina, 1888.
Unger Aleksander, šumar pl. obdine Turopolje, Vel. Gorica, 1889,


Veži ć Nikola , kotarski šumar, Drniš, Dalmacija, 1882,
Vichodil Vlastan, kr. ravnatelj gospod. i šnm.. učilišta, Križevci, 1876.