DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 222 —


11. Gamiršeg Franjo, drvotržac, Mitrovica, 1885,12".
Gchjczj pl. Faua, vlastelinka Čabarska, Gerovo, 1885. f


13.
Hermann Kristijan, veletržac, Beč, 1885.


14.
Komercijalna banka, Zagreb, 1885.


15.
Oivieri Franjo vitez, veletržac, Senj, 1885.


16.
Fierr e i Ferin^ tvrdka, Zagreb, 1885.


17.
Pongratz Gnstay vitez, veletržac, Zagreb, 1885


18.
Steiner Josip, veletržac, Barč-GoJonie J886


19.
Šipuš Nikola, veletržac, Sisak, 1885«


20.
Š vrij u ga Stipe, veletržac, Fužine, 1876.


21.
Valenti n I., Societe d´ importation de cbone, BarS-Colonie, 1885.


22. Vid mar i Eogi<5, tvrdka, Sv. Juraj, Senj, 1885.
23- Prvostolni kaptol zagrebački, Zagreb, 1885.


24.
Grofinja Mariana N orma n-E h r enfels-Prandatt-Hil lepra n(3, vlastelinka,
Valpovo, 1886.


25.
Barunica Stefanija Mailath-S zek liely-Pranđau-Hi 11 epranđ, vlastelinka,
Dolnji Miholjac, 1886.


26.
Imovna obćina OtoSka, Otočac, 1886.


27.
Ljadevi t barun 0 žego v i ć-Bar lab aše ve Č ki, c. kr. komornik, veleposjednik,
Guščerovec, Križevci, 188.6,


28.
Nj. prejasnost vladajući knea Adolf S c h aumb ur g-L ip p e, Virovitica, 1887.


29.
Emanuel Vran ic an i-Dobrino v i ć, veleposjednik, Severin, 1887.


80.
Mi lan Gh.jazj de Assakilrt, c. kr. nunister. savjetnik i vlastelin Čabarski,
Čabar, 1887,


31.
Imovna obćina ogulinska, Ogulin, 1887.


32. Tvornica tanina E. Cerjcba u Miti-ovici, 1888.
3S. Sclilesinger Dragutin;, drvotržac, Zagreb, 1889. ^ .


III. Podupirajućs članovi


1. Nj. uzoritost karđiual-nadbiskup Josip Mibalović;, Zagreb^ 1876.


2. Preuzv. biskup sriemski i bosanski, Josip Juraj S tr os s ma y er, Djakovo, 1876.


3. Imovna obćina Brodska, Vinkovci, 1876.


4. Imovna obćina G-radiŠka, Novagradiška, 1876.


5. Imovna obćina Gjurg j evaČk a, Belovar, 1876.


6. Imovna obćina Pe tr o varad inska, Mitrovica, 1876.


7. Imovna obćina prva Banska, Glina, 1876.
, 8. Imovna obćina druga Banska, 1886


9. Imovna obćina Križevacka, Belovar, 1879.
lO.Kralj.isiobođuigradOsiek, 1876.


11.
Kralj, i slobodni grad Zagreb, 1878.


12.
Kralj, i slobodni grad Varaždin, 1871


13.
Kralj, i slobodni grad Križevci, 1878.


14.
Kralj, i slobodni grad Karlovac, 1878


15.
Kralj, i slobodni grad Petrinja, 1878.


16.
Kralj, i slobodni grad Koprivnica, 1883.


17.
Preuzv. Ladislav grof Pej ač e vi ć, Našice, 1881,


18.
Vlastelinstvo dobra Kutjevo, Kutjevo, 1883.


19.
Vlastelinstvo dobra Pakrac, Pakrac, 1876.


20.
Dragutin grof E iz^ Vukovar^ 1876.