DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 216 —


Za ubijenu grabežljivu 2vicrad izplaćcna jo novž.ina iiagrada i to: u županiji


riečko-modr uskoj 54 Kor. 50 iive. ; u županiji požežkoj: 24 for. 50novč.;


u županiji 1 i č k o kr b a vs koj 2S´2 Lor, 50 nv6, i u županiji sriemskoj 38


for. Ukupno 320 for. 50 novč. V. R,


Šljuke. 13. ožujka t, g. dosciiše se prve šljuke \^ požežku dolinu, akoprem su
planine pune debelog sniegaj te je prvu Šljuku ubio parok Grubač 12; Londjiee,


Sitnice.


Miš (Mus). Miševi su izmedju glodavaca, kojih ima po svud, na žalost ratara i
Šumaru svaknniu dobro poznati. Miševa imade mnogo Vi´sti. Stanovite vrsti vrlo su
škodljive sbog silnog kofenja i velll^e proždrvljivosti i zato je brojimo medju najškodljivije
životinje, pošto su u stanju siluu štetu nanijeti i u polju i u šumi.


Miševi spadaju medju sisavce. Oni imadu nesrasle proste prsti(^´C i gole, te samo
gdje kojoni dlačicom obrasla uha, rep i šapice. Oni se odlikuju osobitim svojim podzemnim
živovanjem, a posebna vrst miševa i sa svoga dalekoga selenja.


Neosvrćuć se na pojedine vrsti miševa spominjem samo onog, koji prebiva po
šumah i u njih živi. Šumski miš se je po svoj Europi razkotlo i udomaćio upravo onako,
kao i miš, pokuc^ar (domaći miš), te se najradje zadržaje u Sumali, a zato ga tako
prozvaše. Po no(5i neštedi on niti vrtova, a koru mladih nasada ljubi glodati i puplje
obgrizati. On voli zasadjen žir, grah i grašak izrovati, te klicu uuištiti.


U povoljnih odaošajih gdjekoje godine taj gad izvanredno se nakoti, te se diljem
polja razširi, i ovdje na poljskih usjevih osjetljivu štetu našim poljodjelcem nanaša tim,
što razoruje usjeve više, nego što mu je za prehraniti potrebito.


Na ove redke ponuka me okolnost U, što sam uvjeren, da je mnogi gospodar i
šumar taj gad roda sisavaca već mnogo pixt prokleo, a kako ga i nebi proklinjao kad
trud i nadu gospodara i Šumara na polju njegova rtda u kratko vrieme do temelja
uništnje.


Prošle jeseni zasadio sam njeku površinu do 62 jutra sa žirom, te činije zadnjeg
sniega nestalo, imadoh Sto vidjeti! Čitava zasadjena površina probušena i jzkrizana je
samimi prohodi od miševa tako, da ćovjek nije kadar ni korak ućinitij a da nebi na
mišji trag stupio. Toga skota nakotilo se je j nakupilo toliko, da su miševi sav usjev
žira na cieloj površini posve uništili.


Ova me okolnost — prem nješto prekasno —- na promišljanje ponuka, kako bi
se naime ovaj skot, ako ne baš izkorienio i posve uništio, a ono bar umanjio, i kako
bi se umnoženje te gamadi bar donekle prepriecilo.


Naši ratari Žesto jadikuju, da su miševi čitava polja i djetelišta popasli i uništili.
U ovakih okolnostih nesmije ratar prekrštenih rukuh gledati; jer kao Sto neće šumar
i voćar i džepu vuke držati, ako se pojave u Sumi i u voćnjacih škodljivi zarieznici,
nego de, — što no rieč — zasukati rukave i svim marom prionuti, da valjanim
sredstvom i oru/jcin proti neprijatelju na branik stupi, tako nesmije ni ratar, ni šumar
dopustiti, da mu miševi sav skupoeien usjev u polju i u šumi unište.


Nije istina, tko tvrdi, da ni ratar, ni šumar nemogu proti miševom vojevati, te
jedan i drugi mudro nerade, ako prepuste samoj prirodi, da ona proti sličnim nepogodam
bez ljudske pomoći nzradi,


Nedvojbeno jo doduše, da je sama priroda kadra u sličnih okolnostih najizdašnije
dielovati na uništenje raiš´^va. no zato nesliedi, da nam itetreba i samu pi-irodu a
njezinu radu podu[)irati, jer uztraju li takovi prirodni odnos iji, koji nisu na uštrb
sličnim nepogodam, tad deuio, očekujuć bezbrižno pomoć od prirode, uzraditi sami proti
st´bi na štetu, te bi morali već i vlastite stanove napustiti, da u njima štakori i miševi
gospodare.