DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Sad mora pas naučiti rieč „sjedi!", a na to će se kod apportiranja najlaglje
naučiti.
Ako smo psa već na toliko naučili, da nam bačen predmet bez mane
apportira i da ga to veseli, onda ga je labko naučiti ,,sjedit".


Kad pas apportira bačeni predmet, pak uiiiiljavajuć se i uVijajuć repom
stane pred gospodara, gledajuć mu u oči, onda mu stavimo ruku na ledja, povlačeć
ju polako do krsta, a zatim pritiskajmo ga lagano k podu govorec
„sjedi!" Kad je pas sjeo, nastojmo, da u tom položaju ostane i zabavljajuć ga
jednom rukom, điži drugu ruku polako sa krsta, pak približiv mu se s obima
rukama k glavi, nastoj mu oduzeti predmet iz gubice, govoreć mu „pusti!"


Ako je pas naučio sjedit, tad. ga učimo, da na rieč ,,na glas" vrat nješto
prigne i laje (štekti). Na ovo će se pseto brzo priučiti, a treba ovako postupati:
„Uhvatimo psa sa rukama nježno za glavu, pak prignuv se, tulimo mu u uho
iz početka tiše, a posije sve jače i jače; pas će na ovo odmah i sam početi
tuliti i lajati. Čim je ovo učinio, moramo ga pohvaliti i sa komadićem kruha
nagraditi. Sad opetujmo ovu vježbu, dovikujuć mu „na glasi", „naglasi*´, dok
pas nepojmi, što mu valja činiti.


S ovim bi bila predobrazba dovi-šena i sad se može započeti s obukom u
zatvorenom prostoi-ii, (Nastavit će se).


I ^ JL K3 mL^ «^ ^ .tSh«,,


šumarsko i gospodarsko knjižtvo,


„WaIdbesehMigungea durch Tliiere und Gegenmittel*^ od prof. na kr.
Šum. akademiji u Eberswalđu Dr. Bernarda Altumaj Berlin 1889.. a dobije se u knjižari
Ju]ija Springera, te stoji 5 maraka.


Ova knjiga namienjena je za pouku šumarom i prijateljem šuma., U njoj se nabrajaju
sve oUete, koje nanaŠaja šumi razut zaineznici i druge zlvotlnj^^ te način, kako
bi se mogle te oštete od šume odvratiti ili zaprieČiti. U toj knjizi i´zkljueena su sva
teoretičko-zooJogiČka razjasnjivanja, bavec se isključivo sa načinom ostecivanja Šume po
raznih tarišumali i načinom, kako se te oštete lahko upoznati, z;apriečiti ili ograničiti mogu.


Cielo uielo raždieljeno je u dva poglavja i to pod A. na oštete, koje bivaju u
šumah-listnjača. i B. na oštete, koje bivaju u Šumab crnogorice.


Lovstvo,


Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.
Naknadno k viestl ^^Šumaar. lista^ br. HI. za ožajak t. g. ubijeno je do
konca IV. četvrta god. 1888. grabežljive zvieradi i to; u županij i rieČko m
0 d r u Š k oj : 1 medjedica, 14 vukova i 15 kana; u županiji p o ž e ž k o j 3 vuka.
1 vučica i 3 lisice; u županiji lič ko-k rb a vskoj; 1 međjed, 18 starih i 5
mladih vukova, 48 lisica i 101 kuna, te u županiji sriemskoj; o vuka,´4 lisice,
3 div. mačke i 1 kuna. Ukupno 2 medjedii^ 44 vuka, 55 lisica^ 3 div, mačke i
117 kuna.