DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 214 —


\>r,: ono uzima djeci iz ruke kruli, uči se prosjaciti i krasti; glodanjem
svakojakih predmeta uči se, da kašnje sa sebe odgriza remen, vrpcu i t. d.
Treba dakle jednom rieči nastojati, dobrim i valjanim postupanjem odgojiti
valjanog psa.


Sad dolazi vrieme, kad treba psa naučiti na rieč „lezi´^ Ovo je najvažnija
riec dressure i tonielj poslušnosti.


Za ovo upotriebimo opet liranu. Bacimo komadić hrane, j)a ako pašče
potrči Sčimo ili na zov k hrani, to uzbudimo njegovu pažnju riečmi: „pst!´´,
čira se ono k hrani primakne. Pseto će za čas mirno stati, a mi upotriebimo
taj momemit, pak mu glasno, ali lagano recimo „1-e-z-i!" pritisnuv ga polako
prstom u kr^tiae i povlačeć mu prednje noge polako naprvo tako, da se pas
na podu pruži. Ako je miran u tom položaju, tad ga milujmo i hvalimo, povlačeć
polako ruku preko ledja nazad i govoreć: „n-a-p-r-e-d!" Pseto će sada
više puzajuć, nego hođeć Scimo približiti se k hrani.


Opetujmo od sad ovo svaki dan i produljaimo vrieme ležanja pred hranom,
češće govoreć rieč „l-e-z-i´^, a polahko uzmiČuć ruku nazad, jer valja pseto nauditi,
da i bez držanja ruke pred predmetom leži. x\ko pseto dobro legne i ako
gleda u svog gospodara, tad skinimo posve s njega ruku, govoreć mu sada
„n-a-p-r-e-d!-*. Pas će brzo razumjeti tu rieč i znati, da sađanji položaj napustiti
smije.


Ako pas već zna, što će to reći, onda ga učimo, što znači i rieč „natrag!".
Ovu rieč razumjeti će mladi psi brzo, a kad su ju jednoč dobro razumjeli, onda
će ju i slušat lahko. Pas se mora već od mladosti naučiti, da ide za lovcem i
to s Ijeve strane i oko pol koraka nazad, dok mu se povikom „napried" ili
znakom ruke nedozvoli, da smije napried ponjuškavat ići. Ako pseto i sad nesluša,
onda mora bić svoju dužnost vršiti.


Za ovim dolazi rieč „apport". I ovo se pas nauči igrajući. Čim je pas
nešto u gubicu uzeo, što mladi lovački psi vrlo rado čine, podjimo k njemu,
pak gladeć ga, činimo se kao da mu hoćemo predmet iz gubice oduzeti, što
će kod psa još veću žudnju za predmetom probuditi. Ako mu predmet oduzmemo,
onda se š njim u ruci poigrajmo, te ga psu čas u zube podajmo, čas opet
oduzmimo. Ovako opetujmo nekoliko put.


Poslije u;{mimo kakovu staru krpu ili rukavicu i pustimo psa da za istom
nekoliko put ustima hlapne, pa kad vidimo, da je za isti predmet volju dobio,
recimo „apport!" i bacimo predmet jedan korak daleko.


Ako pas na taj poklik posluhne i predmet nazad done.^e, onda je svrha
postignuta; ali čuvajmo se, da mladomu psu prekomjernim apportiranjem volju
nepokvarimo. Ovu vježbu treba da opetujemo i predmet od vremena do vremena
sve dalje bacamo, samo netreba kod te vježbe psa zamoriti. Ovako činimo sa
psetom, kad smo sami. Kod oduzimanja predmeta uviek mu recimo „pusti!";
napusti li pas dobrovoljno, to ga uhvatimo za usne, koje valja ponešto na zube
pritisnuti; pas će kroz to osjetiti neznatna bol i otvoriti usta.