DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 212 "
IL VodjeBJe psa u prosto.


Ovamo spada:


a) izlet u polje,


b) izlet u šumu i


c) izlet u vit, močvara.


III. Obuka za osebuičke svrhe.
Ovamo s])ada:
a) oblika za vijanje,
b) obuka na ki*v,
c) obuka na vidru,
d) obuka na čovjeka,
e) obuka starijeg zapuštenog psa.
I. Obćenita obuka.
a) Naučanje psa na kuću i gospodara nuz prvu obuku.


Za početak obuke nije mjerodavna stanovita starost, nego se to ravna
prama tielesnora razvitku i individualnosti pojedinog psa. Može se reći, da
dressura počima od onoga dana, kad mu se prva hrana pruža. Već u početku
treba mlado pašče priučiti, a hranu mu treba samo onda dati, kada je poslušno,
pa će isto uviđiti, da je neposlušnost samo na njegovu štetu.


Prije svega treba nađjeti mlađom psu stanovito ime i priučimo ga na
isto, jer mora znati, kad ga po imenu zovemo, da se to samo njega tiče. Ime
treba da je što moguće kraće.


Donesemo 1\ mladomu psu hranu, zovimo ga njegovim imenom; spava li,
to upotriebimo već sada prvi početak dressure, đoviknuv mu malo jače „pst!"
ili „zviždnuv mu", i pseto će na te znakove svoju pažnju obratiti. Znajući, da
će iza tih znakova sliediti hrana, rado će u buduće slušati i sliediti svoga
gospodara- U obće upotriebimo prve mjesece samo na to, da pas upozna dobro
svoga gospodara i da se nauči ne samo njegove rieči, nego i znakove poznavati,
koje znakove treba samo očima i rukama prikazivati.


Čim je pseto njekohko nedielja staro, pustimo ga svaki dan po malo da
se protrči, jer na lancu odra,sU lovački pas uvjek će se ponešto plašiti i bojati
od čovjeka, pa ga je s toga teže dressirati.


Nadalje naučimo mlado pseto već u početku na red t. j . da nečini sve
ono, što čovjeku nije po volji.


Ovamo spada prije svega čistoća, pa za to moramo u tora pogledu sa
psetom tim strožije postupati, čim isto bude razpoznavalo nečistoću od čistoće.
Na ovo spoznanje će se najbolje priučiti tim, ako ga dovedemo u sobu, pa ga
posije svaka dva sata vodimo van; ako mokri ili ako se izruči vani, onda ga
pohvalimo i pomilujrao.


Opogani li se pas n kući iU u sobi, to ga valja odvesti na opoganjeno
mjesto i pokazavši mu isto, turiti mu nos nekoliko puta u pogan, te ga valja
dobro izpsovati, a zatim izbaciti pred vrata. Opetuje li istu grdobu, onda po