DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 209 —


široka, debela i jaka, zdjelićasta, a Ijuštice su sraštene, gladke i velike. Kapica
sjedi na drvenastoj stapki od 5—10 mni. dugoj sa 1 do 2 žira.


Od kako sara ovog hrasta kroz više godina n^otrio i njega poznavao, nije
nikad žirom rodio. Tekar godine 1887. doneo je prn plod, a lanjske godino
1888. rodila su oba primjerka ove vrsti obilno, i moglo se je pod svakim nabrati
više od V-4 mjerova žira, a dosta su ga i svinjari za svinje natresli prije,
nego što je dozreo. Žir dozrije kod nas početkom listopada, i neopada rado
sa krošnje kao naš obični, jer sjedi čvrsto u debeloj kapici, koja se opet drži
na debeloj drvenastoj stapki, te se mora žir motkom oklatiti kao šljive. Takova
žira ostaje mnogo na hrastu i do proljeća. Pisac ga je prošle godine u
prosincu pred božić težkom mukom sa hrasta batinom mlatio, nu nije se dao
lahko smlatiti. Žir, koji prezimi na stablu ili ostane preko zime ležeć pod
stablom na tlu, izmrzae i nije za presaditi. Žir mora biti slastan, jer su ga
svinje rado trošile,


Pogledom na nepogode vremena čini mi se, da je ovaj američki hrast u
tom neosjetljiv, buđuć je za vrieme neprijatne godine 1887. i 1888., u kojih
je godinS, domaći hrast u cvatnji od suše postradao, a žir prije dozrievanja
pušljiv padao, nije žir na američkom hrastu u ničem postradao.


Druga vrst hrasta (Quercus coccinea) nalazi se na uzvišenom mjestu u
perivoju Maksimiru u blizini kapelice sv. Gjurgja i to samo jedan. Taj hrast
može biti visok 18 met. i u promjeru debla 40 cm. debeo. Grane su mu nizko
na deblu porasle. On ima liepu piramidalnu krošnju, i liepšeg je uzrasta
nego crveni hrast, te će biti valjda nješto i stariji.


Pupovi i cviet slični sa prije opisanom hrastu. Lišće je nješto manje, a
mnogo se iierazlikuje od onog na crvenom hrastu. Veruge na listu manje su
razstavljene i manje u oblo izrezane, a ušice su kraće i šire, te više zubčaste.


Plod ili žir za polovicu je manji. Godine 1887. i 1888. takodjer je plodom
urodio, odnosno nije se podpuno razvije. Ja sam riedko mogao pod stablom
gdje koji podpuno razvijen žir naći, akoprem je obilno žirom urodio. Žirka
je obično sa kapicom ravno izraštena, t j . žir leži u kapici i ravan je snjom.
Kapica je slična kao u crvenog hrasta samo što je manja.


0 ohijuh spomenutih hrastova priobćio je Eudolf Abel, umjetni vrtljar
c, kr. družtva u Beču godine 1857. u poučnom časopisu (Allgemeine Land und
ForslAvirthschaftliche Zeitung) sliedeće:


^Odkad je u Europu godine 1760, iz Amerike sjeme od ove vrsti hrastova
doneseno, i godine 1770, od vladajućeg vojvode Franje od Anhalt-Dessau
razprostranjeno, presadjene su ove dvije vrsti hrasta najprije u čuvenom perivoju
Vorlitz za ures, te su za njekoliko godina osobitu pozornost gospodari-i
šumail obratile. Od to doba nastojalo se je, da se ti hrastovi čim. više razšire,
a to je moglo biti samo onda, ako ti hrastovi plodom urode, na što se je
dakako dugo čekalo. Po naredbi vladajućeg vojvode Friderika nije se smjel)
hrastovo sjeme iz države razvažati, jer se je moralo najprije pobrinuti0 tom, da se ono u bašćah anhaltskih više razplodi. Poslie toga priredjena su bila