DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Drvene vile prave se od razsohe brezovog, hrastovog ili topolovog


đi´veta..


Za tnipac (na kojem se meso siječe) rabi se bukovo drvo, ali najbolji su


trupci od briestovine.


Za manje posude, u kojih, se tekućine spremaju, rabi se osim hrastoviae


još javorovo, borovično, ariževo, kruškovo i trešnjevo drvo.


U nekih predjelih naše carevine izradjuje se od bukovine i burad za vino


i za pivo. Za burad, u koju se sprema rakija, rabi se gdje gdje još i jasenove,


bagremovo i brezovo drvo, a za kace za kom rabi se osim hrastovine još i


gusto drvo od ariža i smreke.


Za šindre (šiklin) rabi se hrastovo, jelovo, borovo i srarekovo drvo, a


gdje gdje i jasikovo drvo.


Za vesla najbolja je jasenovina, ali rabi se u tu svrhu i bukovina/


Lubanj (obod) od sita pravi se od kalavog smrekovog drveta, u koju se
svrhu rabe jake cjepanice, koje se kalaju kalačom i onda izstrugaju.


Za korita, drvene tunjure (plitice), daščice za sjeckanje, lopate za pregrćanje
žita i brašna, nadalje za krušnu lopatu, žlice, kuhače, za postolarska
kopita (kalupe) rabi se bukovina, briestovina i lipovina. Osim toga rabi se za
drvene kašike, s kojima se jede, još i javorovo, brezovo i borovično drvo.


Za homut i za sedlarsko oblučje rabi se bukovina i brezovina-


Za grablje naime za čapnice, za zubce i za grabljište rabi se različito
drvo i to: čapnica pravi se obično od bukovog ili javorovog, zubci od hrastovog
ili drenovog, a grabljište od čamog drveta.


Za okase (kundaci) na puškah i pištoljah rabi se najobičnije orahovina,
brezovina, briestovina i klenovina, a u Slavoniji obično bukovina i to doluji
djelovi od mlada drveta ili pridančići.


Za pritke za grah rabi se različita granjevina, nu najbolja je 1—3 godine
mlada granjevina bukova i grabova.
Hludi (kolje) za vinograd prave se od četinjavog drveta, inače rabi se
hrastovo, bagremovo i kestenovo drvo, _ -
Za trte, s kojima se vežu Janci i konopi na teretnih kolih rabi se žilavi
bukovi, hrastovi ili brezovi prutovi,


Za trte za vezanje žitnih snopova rabe se živici od Ijeskovine, vrbovine
i šibje od raznog drveća.


Za vezice čokoća u vinogradih rabi se vezoviua i liko lipovo.


Za metle rabi se mlado šiblje brezovo, koje najdulje uztraje, ako se odreže
prije listanja breze. Inače rabi se u tu svrhu i metlovina oguljene vrbove šibe
i žutilovka.


Svršiv ovo razlaganje o uporabi i koristi šumskoga drveća mislim, da smo.
se do sita osvjedočili, da je šuma neizcrpivo blago ljudske privriede, te bez
šume gotovo niti živiti, niti životariti mogli nebi, pa s toga treba šume pjestovati
i čuvati od svake potrice, a uživati razborito, da budu ne samo nama, nego i
našemu potomstvu vrelo sreće i blagostanja.