DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 200 —


iieprecienjiva važnost šume u svih prilikali ljudskoga života. Nisam ni to naumio,
da ovdje razelanciai kako se drvo za razne svrhe upriličuje, jer bi tomu bio
jedva kraj i konac, nego ću ovdje progovoriti samo o tom, u koju se svrha
drvo rabi i uprilieuje. 1 to je već mućna zadaća, koju sam si naprtio, ali imajuć
pred oćima, da nije dovoljno, ako lugar cieli božji dan samo zuri u šumu,
nego da mu valja upoznati i važnost šume i zašto se ona za sve rabiti može,
pa me to poniika, da i ja o tom ovdje koju napišem.


Početi ću.


Dubovina ili hrastovina. Drvo od lužnjaka nije tako kvrgavo kao ono
cd kitnjaka, a bolje se dade kalati, pa se od njega pravi svakovrstni lies za
gradjevine (grede, gredice, pajante, ušaci, rogovi, žioke, daske, podnice i t. d.).
a rabi se i za drugi kućni nared. Stolari i tokari izradjuju od brastovine svako>
vrstne pokućtvo i ine rezbarije, a rabi se u velike za brodogradjevine, te
mornari tvnle, da se hrastovina neraztrieska, ako ju topovsko tane probuši i
da je bušotinu lahko zabrtviti (začepiti). Osim toga izradjuje se od brastovine
na malo i u velike razna burad (takozvane baćvarske i francuzke dužice) za
kućnu porabu i za trgovinu, te se u takovoj buradi šalje u sviet svakovrstna
tekućina kao: vino, pivo, rakija i t. d. Don)aći bačvari prave od brastovine
takodjer i škafove (kablove), lodrice, badnje i drugo posudje,


Hrastovina ima u svih svojih djelovih njeku stezajuću tvar, koju zovemo
hiesloviuom (tanin), a ta trie.slovina ima to svojstvo, da se spaja sa životinjskom
vlakninom, tvoreć njeku vrst pačetine (pitije, hladetine), koja se u vođi neda
rastopiti U hrastovoj kori ima osobito nmogo triesla, imenito u uiludoj hrastovoj
kori, a s toga se kod strojenja koža u velike rabi. U novije vrieme rabe tvornice
tanina za proizvadjanje trieslovine takozvane hrastove guljače t. j . svakovrstne
poveće hrastove odpadke, Kod nas ima do sad ovakovih tvornica u Bošnjacib
i u Mitrovici.


Trieslovina u hrastovim čini, da je hrastovo drvo dugovito ili trajno, a
ovo mnogo vriedi, osobito kod vodogradjevina i brodogradjevina, buduć trieslovina
prieći, da netrune drvo na onih mjestih, koja su spojena željezom ili
probušena sa željeznimi Rj)onami, čavli i t. d,


Hrastovo drvo dobi´o je za vatru, a d:ije takodjer i dobar ugljen.


Hrastov žir rabi se za tovljenje krmadi, a od žirkfi, pravi se njeki nadomjestak
za kavu, pače pr/.en žir kuha se, te onda pije mjesto kave. Vele, da
je ovakova kava vrlo zdrava.


Bukva. Bukovo drvo rado se usuši, a buduć nije ni osobito pruživo,
s toga se ono nerabi kod velikih gradjevina. Kod brodogradjevine rabi se
takodjer bukovo drvo, a od njega se prave hrbtice (kilj, kolumba) i ostali
djelovi broda, koji su uviek pod vodom.


Od bukova drva prave se okfisi na puškah, čamci Zt plovitba na malih
vodah, a u tu svrhu izdube se ciela debla. Za vesla kod velikih brodova neima
boljeg drveUi od bukova Bukovo drvo rabi se za srJ´anice (svoi´ove) na teretnih
kolib, nadalje za gobele ili naplatke kod točkova, a za topovske stalke rabi se