DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Tobolac za lugare.


Piše Vatf llacki.


(^Na.stuvak.j


IV. Poraba drva kod malog obrta ili domaće potrebe.
J>ubrava je gradove ogradila; dubrava sunce proliladila; dubrava oblake
skupila i daždjeviti blagoslov spustila; dubrava skitila gore i doline, a vode i
vienei oplela; dubrava okraj sebe zemlju obrosila; u svojem njedru obranila i
srebro i zlato, a na koljenu svojemu odnibala pticu i zvierku; dubrava obiljem
svojim odgojila i nakrmila i pitomo i divlje, niemo živince i mudro dvonožče:
zibkin 0 leglo."


Neznam, da li bi mogao najveći pje?nik širom biologa svieta Fa toli
kratkimi, ali jezgrovitimi riećmj opjevati važnost divotu i krasotii ^ume, kao
što ju je sa krilovitimi^ riečmi opisao nas domaći umnik Fraii Korelae, pak
s toga ove zlatne rieči njegove opetujem i ovom prigodom i preporučim našim
lugarom, d(a ove mudrice našega učenjaka na pamet nauče, e da jim se u srce
zasade i pred očima lebde za pouku, da treba himn čuvati kao oko u glavi.
Šuma bo u ljudskom živovanju tako je potrebita, kao gladnu čovjeku korica
hljeba. A jao si ga onoj zemlji ili ononm kraju, gdje je nestalo kićenih šuma,
jer se ondje i bieda i nevolja ukućila.


U 16., a donjekle i do nastupka 18. stoljeća služila je šuma ponajviše
za lov, te se je drvo iz šum§. rabilo samo za najpotrebitije donuiće svrhe na pr.
za ogradjivanje torova i obora, a u krajevih uz more i za galije i čamce. Osim
toga služile su šume kao plandišta za stoku i krmad, u kojoj je bilo dosta
žira, paše i listinca za prehranjivanje stoke.


A!i čim se je ljudstvo muožalo, a uslied toga i ratarska privried-i rasti
započela, te kao posljedica svega toga i obrt i ti´govina svoja krila razmahala.
umah počele su se i šume sve više izrabljivati, buduć je trebalo plodine tla i
rukotvorine ljudske prema potrebi ljudskog života i navike s jednog krnja svieta
na drugi prenašati. U tu svrhu pružila je šuma svojim drvom naj[)rik]adnije i
najjevtinije spi-emnice, u kojih su se i plodine i rukotvorine svake ruke s jednog
kraja u najdalje krajeve svieta odpreraale.


Daleko bi zabrazdio, kad bi htjeo ovdje opisati svu važnost šume, koju
ona u svih granah obrta ima, te odtud izliitriti razne posljedke, buduć bi se
0 tom dala ciela knjižurina napisati.


Pošto mi je nakana vrlo skr<)vita i četltui, s toga ću o važnosti drva kao
glavnog proizvoda šume kod velikog obrta samo prema potrebi obćenito nacrtati,
a posebno prikazati važnost i porabu drva po vrsti i sposobnosti drveća, kako
se ono rabi ponajviše u kućanstvu, pa će se odtud najbolje i najlaglje prikazati