DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

^ 148 ™


Nadalje je stigla tužba proti braći TauSigom iz Ivanca, da svoja šumu,
ležeću u gori Ivančici, prekomjerno uživaju, da izsjeceiui mjesta neuaplodjivaju
opet šumom, a da po čitavoj šumskoj površini, koja se proteže preko 900 rali
stoku pasu u takovoj množini, da se je bojati, da nastane oskudica na vođi u
potoku Bistrica, te da voda u slučaju oluja dobije takav mah, da će zaprietiti
životu i dobru bližih stanovnika.


Upravljajući odbor kr. županije ove odredio je na tu pritužbu, da se
imade ta šuma pod zabranu staviti, te je kr. kot. oblasti u Ivanca naloženo,,
da u prisutnosti svijuh interesenta kao i potrebitih vještaka izviđjenje na licu
mjesta obavi, da se uzmogne na temelju izjave vještaka zabrana izreći.


Povjerenstveiio izviđjenje obavit će se tekar tečajem ovog proljeća, kad
to bude vrieme dopuštalo-
Vlastelinstvo Slanje zamolilo je dozvolu za sječu ovećih drvnih gromađa
iz svoje 1800 jutara velike šume.


Na temelju povjerenstvenoga izvidjenja te šume u prisutnosti svijuh interesenta,
dozvolila je kr. županijska oblast posječenje jednog điela upitne šume i pojedinih
prezrelih stabala, kojih vrieđnost sve vi?e pada, te mladomu naraštaju štetu
čine, nu pod taj uvjet, da se to sječenje mora obavljati po načelih šumske
znanosti, te da se svaka izsječena ploha imade u roku od 5 godina podpuno
pošumiti, ako i gdje nebi uzsliedilo naravno pomladjenje i konačno, da se imadu
posječeni djelovi od svake paše izključiti.


Iz prednavedenog je viditi, da su ova kr. županijska oblast i kr, oblasti


obratile svoju pozornost na to, da se it toj u ovom predjelu naše domovine


zanemarenoj veoma važnoj struci narodnoga gospodarstva napredak postigne, a


tim da razcvate blagostanje i dobrobit našeg osiromašenoga naroda.


Šumsko osoblje prihvatilo je ozbiljnošću namjeru kr. oblasti, te se je


odlikovalo uztrajnim i revnim vršenjem dužnostifa svojih, te odredaba viših


oblastL Ferdo Biskup.


Važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih.


Mnogi nepoznavajuć svestranu svrhu šum4 svojih i njihovo obćemto uplivanje


na narodno blagostanje, te nemisleć na zle posliedice zatora šum^, zlo prolaze.


Ta je tvrdnja nepobitna i već se dosti gorko osjeća u mnogih primjerih.


Svemu tomu protiveće se sredstvo naći ćemo u poznavanju važnosti šumii


i u podržavanju umnih načela šumarenja.


Da su šume uztukom proti vihrom i vijavicam, te u obće proti opasnim


vjetrovom; da šume blaže toplotu zraka, zagušćuju i umnožavaju vodenu paru


vazduha, prieče oluju i tuču — privlačeć munjevinu, — da hrane vrela i potoke,


da su šume vrelotvorke, da prieče poplave, urvine, usove i plazove; da čiste