DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 147 —


Za prodanu travu ubrauo je: u šumskom kotaru varaždinskom 170 for.
56 iiovč., u šumskom kotaru ivanečkom 31 for. 25 nove., u šumskom kotaru
krapinskom 44 for. 4 novf. Ukupno 245 fon 85 nvč.


Za prodanu žirovinu: u šumskom kotaru varaždinskom 33 for. 50 novč.;
u šumskom kotaru zlatarskom 78 fon 50 nove, i u šumskom kotaru križevačkom
52 for. 90 nvc- Ukupno 1G4 for. 90 nvc.


Za prodano lišće unLšlo je u šumskom kotaru kropinskom 14 for. 80nv6.
a zsL prodani kamen u šumskomskora kotara ivanečkom 25 for. 60 nvč., te u
kotaru krizeva6kom 131 for. 25 nvc. Ukupno 150 for. 85 nvc.


Ukupni dohodak i^ nuzgrednih užitaka iznosi dakle u cielom 770 for.
6 nvc. a. vr., koji se pokazuje napram šumskoj površini obć. šuma veoma
malen, a to stoga, jer je uživanje paše i trave samo u najužje granice stegnuto,
te godine 1887. nije drveće urodilo.


Ponajviše pako izvršavala se je paša i žireuje bezplatno po ovlaštenicih.


Šumski dohodci i izdatci.


Iz izkaza može se uviditi, kako se izpostavljaju dohodci i izdatci, te kako
se isti porazredjuju na pojedine šumske kotare.


Ra z lično.


Kr, županijska oblast kao i kr. kotarske oblasti ne vrše samo nadzor, kao
što je jur rečeno nad obć. urbar, šumama posredno, nego se taj vrhovni nadzor
proteže i na šume privatnika, kako to propisuje § 23. šum. zakona.


Pomenute oblasti vrše taj nadzor posredno i neposredno preko podčinjenih
šumarskih organa,


A da se političke oblasti za to brine, da vlastuici privatnih šuma takove
nehamju, nekrće i šumište u druge svrhe neupotrebljivaju, te izsjecene djelove,
na koliko je od potrebe opet pošumljuju, dokazom su izvidjenja u privatnih šumah,
preduzeta dielomice po oblastih uz sudjelovanje vještaka, dielomice izvidjenjem
samog šumarskog osoblja, koja o tom izvješća podnašaju i svoje predloge stavljaju,
da na temelju tih izvidjenja uzmognu političke oblasti shodne odredbe izdati,
haranje šuma prepriečiti, te prekomjernomu i protuzakonitomu uživanju šuma i
šumišta na put stati.


Medju najgravantnije slučajeve, tićuće pretvorbe šumišta u drugu gojitbu,
spada i taj slučaj, dogodivši se kod vlastelinstva ludbrežkog.
To vlastelinstvo izkrčilo je svoju hrastovu šumu zvanu „Lasus", te je
šumište pretvorilo u oranice i livade.
Politička oblast bila je prinukana, da vlastelinstvu ludbrežkom naloži, da
izkrčeno šumište u najkraćem roku pošnrai pod prietnjom zakonskih posliedica.


Vlastelinstvo ludbrežko odazvalo se tomu naloga, te je u jeseni god. 1886.
i u proljeću god 1887. pošumilo čitavu tu površinu od prilike 105 rali, i to^
dielomice hrastom, dielomice četinjačom i dielomice jalšom.