DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 146 —


Za kotar hidbrežki odredjeiio je za razsadsijak od 3 ara zasijati 2 klgr.
arišcvog i 4 klgr. oniorikovog sjemena.


Zemljište za taj elemeutarni šumski vrt darovao je gosp. Josip Žabcić,
sadanji obćiiiski načelnik upravne obćine Budinšćina, na kojem mu velikodušnom
daru budi najtoplija zahvala izražena.


Dkupua potreba šumskog sjemena za gojitbe u godini 1888. iznosi dakle
za sva 4 žumska kotara: 38 klgr. arišovog, 57 klgr. oniorikovog, 4 kilgr,
borovog, 10 ki1gr. jalševog, 4 kilgr. bagremovog i 1 kilgr. pajasenovog sjemena,
kojega nabavna ciena iznosi od prilike svotu od 105 for.


Podavanje drva ovlaštenikom u obćinskih šumah.


Prema propisu gospodarstvenih osnova, te proračunanja godišnjeg užitka
porazdieljena Je drvna gromada, opredieljena za sjecnju u gospodarskoj godini
1887./8S. po razmjeru selištnog posjeda kako sliedi:


U šumskom kotara varaždinskom porazđieljeno bje na 750"Yi6 selišta:
gradivog drva 94 m´\ cjepanica 3658 pr. met,, klipovine 2771 pr. met,,granjevine
1137 pr. met. u vrieđnosti od 9424 for.


U šumskom kotara ivanečkom na 596^^,ifi nrbar. selišta: gradiva drva
99´5 m^ cjepanica 823-2 pr. met,, klipovine 1802´8 pr. met. u vrieđnosti od
2296 for. 40 nove.


U šumskom kotaru krapinskom na 164^/´i6 urb. selišta: gradiva 62 m´* i
1926 pr. met. cjepanica u vrieđnosti od 1967 for. 60 nvč.


U šumskom kotaru zlatarskom na 735 ^*/t6 urb. selišta: 664-79 m"^
gradiva, 1930´2 pr. met. cjepanica, 348 prost. mt. granjevine i 56.800 kom.
kolja u ukupnoj vrieđnosti od 6367 for. 78 nove,


U šumskom kotaru ludbrežkom 8000 pr. met. drvne gromađe svakakve
vi´stnoće i vrsti drveća u vrieđnosti od 4000 for.
U šumskom kotaru križevackom 20 m** gradiva, 320 pr. m. goriva i


20.530 kom. kolja u vrieđnosti od 285 for.
Dakle sveukupno: 940´39 nr"^ gradiva, 8337*20 pr. m, drva za gorivo
srednje vrstnoće, 1485 pr. m. granjevine, te 77.320 kom, kolja u ukupnoj vrieđnosti
ud 24.340 for. 78 nvč.


Ako se stegne označena drvna zaliha drva za gorivo kao i kolja u jedru
drvnu gromadu, to iznosi ista ukupno 12.332 m´\


Prodaja drva.


Osim gore navedenog, na ovlaštenike bezplatno porazdjelenog drva, prodano
bje 167 m* u šumskom kotaru ivanečkom, 41 m-^ truljavog drva u šum.
kotara krapinskom, te 360 nr^ ležećeg trulog drveća u kotaru ludbrežkom.


Nuzgredni užitci.
Iz prodaje paše unišlo je u šum. kotaru ivanečkom 147 toi´. 66 nvč. i u
šumskom kotaru ludbrežkom 40 for. Ukupno 187 for. 60 novč.