DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Izkaz o na dugu stojećoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćins*


Područje
kotarske
oblasti
Ime . .
političke obćine
KoBcem
god. 1887.
na dugu
ostalo
Pro 1888.
novo propisano
Tečajem
Ukupno fgod. 1888.
izplaćeno
Ostaje
koncem
fod. 18S8.
na dugu
for. lič for. jnč. for. |nč. for. Inč. for. ine.
Bosanski
Berbir
Sisak´
Pakrac
Požega
Berbu*
Topolovac-
Pakrac
Caglić
Brestovac
Pleternica
Lipovljani´ -
Novska ---
21
4255
26 V2
206
1611
10
68
50
50
88
20
U
17-iO
8
´M4
1445
2
2
22
5995
35
12
850
3057
10
64
72 Bi
88
e)f)
06
2 10
2374
22
627
1165
63
80
65
64
22 64
562i, 09
12 54
^ 12 88
223 01
1891 42
Novska
J^ova
Gradiška
Eaić- -.--.*.
Krapje -
Jasenovac - Okučani
Stara Gradiška
Mašić
Nova Gradiška
Kešetari
Petrovoselo *
Svinjar
2285
24
147
827
153S
2361
1347
819
590
3717
04
99
97
52
7´5
33
74
12
07
21
78
1404
62
114
937
1195
3447
36
3333
1020
288
2356
3689
87
262
1764
2728
5808
37
46^1
1839
878
6074
36
46
27
96
90
78
45
02
31
98
05
1304
14
8
733
328
1040
14
443
258 Bi
778
13
25
54
09
35
42
81
20
37
30
2385,23
73
254
1031
2400
21
27
42
81
47681 43
23
4237
1581
794
5295
03
21
11
61
75
Cernik^ 823 95 147 471 04 3 68 467 36
i/
Brod na i
Savi \
Ko baš
Bebrina
Kaniža
Sibinj
Stnpnik
Oriovac
Podvinj^
167
124
493
20fil
4101
545)
76
59
34
07
53
70
54
45
12
62
487
1088
1658
3841
143
179
187
980
3150
5759
9292
320
54
17.
87
01
83
86
06
105
122
505
1513
531
1321
7
92
10
82
41
80
95
59
73
475
1636
5228
7970
212
72
07
05
60
03
91
47


Sveukupno 32591 66 25480 76´ 58072 42 113135J 46757 .87


Umoljavamo i sve ostale gospodarstveni3 urede imovnih obt^inaj da nam slične
izkaze za uvrštenje u na§ đružtveni organ dogodice pripošalju. Uredničtvo


Doznačivanje, izradba i izvoz stabala- Ciela zima ovdje kod nas bila je
suha i prošla bez saonika. Tek n veljači zapao je viseput pođnbok snieg, nn na vlažnu
zemljuj pa su se s toga naši izvozni šumski putevi, bivši zimus jako dobri, sada pokvarili.
Izvozivanje doznačenih stabala veselo obavljaju naši pravoužitnici po prilici
sve do 20. sieSnja. Od to doba izvoz je zapeo. Drvo za gorivo doznačeno .je pi´avoužitnikom
Trnjanske gnmarije do konca siečnja. Kao do sada, tako su i ove godine
primili i izvezli svoju pripadnost na gorivu samo oni pravo,užitniei, kojim je ista u
ravnici´ doznačena bila. Ostali resigniraše. Doznačivanje^ kao nikad, obavljeno je bez
velikog napora sbog toga, sto je vrieme bilo vrlo povoljno, i što zemlja nije sniegom
pokrivena bila, osim možda jedva na 2.—3 cm.


I doznačivanje debala za lics već je na kraju, pa sada drvari primorski i iz
gorskog kotara marljivo gradjn režu, Ciena za jedan hvat duljine srezane gradje jest
ove godine poprieko 18 novč, bez hrane, a sa hranom 10 novč., jer je poznato, da
tanju gradju drvari mnogo jeftinije režu od deblje. I, St.