DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.^183 —


Ubijen divlji vepar. Ima tomu već dvie tri godine, kako se divlje svinje,
bog bi :^nao odkuda, i u šumab Trojanske šumarije, i u onih obližujib vbistebVistva,
^pojaviše. Lanjskog prolieca skitao se je vepar i krmaSa po zabrani „Čeb´kovaei^ brodske
imovne obćine. Čuje se čak, da su i dvoje prasadi vidili. Viseput su se pače i na
puškomet te divlje svinje vidjale, nu sve -uzalud, ubio ih nije nitko.


U srezu „Aljegu" vlastelinstva djakovaCkoga, koji je srez od gume brodske imovne
obćine kakovih 1200 met. udaljen, izt erao je vepar 8. siečnja o. g. iz tora domaću
krmaSu u nakani, da se s njom spari. Svinjari vidivši to, sietiŠe se i skoro da nisu
toga vepra sjekirom utukli, Ele on jim sretno izmaČe, Sliededi dan oboružaše se svinjari
puškami. U predvečerje hrop6u<^ pojavi se isti vepar u blizini tora, da kuša opet
spariti se sa krmačom. Najbolji lovac od tih svinjara sastavi vepra sa zemljom, oboriv
ga sa dva bitca. Yele, da je vepar vagnuo oko 4°5 stare cente.


I u srezu jjMladavodica" brodske imovne obdine vidjali su ove zime Često divlju
svinju. Tako je lugar Podvinjske občine jednoć imao dvaput zgodu, da puca na divlju
svinju, ali žalibože bez uspjeha, Izkorieniti bi valjalo tu divljač, jer velike su Štete,
koje ona i poljodjelstvu i šumarstvu, a najviše lovstvu nanaša. L St.


Iz života tigara. Pristadosmo — pripovieda neki putnik — neke večeri u
uzkom zalievu Brahmaputre (rieka u iztoČnoj ,Indiji), te probavismo hladnije satove
noči na palubi. Govorasmo o smrti mlada farmera, koji je naglom smrdu umi-o na
brodu i kojega -je mrtvo tielo ležalo u. Čamcu, da se drngi dan odpremi na obalu i
sahrani. Doskora zadriema većina putnika na palubi. No jedan putnik stajaše na
zadnjem dielu broda, poduprt u ogradu i začUj kako je nešto skočilo u vodu i kako
to nešto pliva k Čamcu, u kojem je ležalo mrtvo tielo. Malo iza toga probudi nas
krik čuvara u čamcu, te opaaismo kako ogromna zvier nastoji, da se popne u čamac.
Jedan od Čuvara skoČJ u vodu i više se nepokaza, drugi pograbi veslo i stade njim
udarati tigra po glavi. Brzo se nekoliko nas oboruža puŠkami, te izbacismo nekoliko
hitaca, koji su tigra dobro pogodili. Grozno vijuči plovio je natrag k obali. Sliedecega
dana nadjen bi nedaleko od obale mrtav. — Drugi put sam motrio zvjer, koja je
plivaJa niz rieku Duusri, loveči vodne ptice. PoŠfco nisam imao puške, nabijene kugljom,
morao sam se zadovoljiti tim,, da motrim zvjer. Kadkada bi se zvjer digla na pola iz
vode,, udarajući oko sebe prednjimi Šaparai. Približih se i na svoje Čudo zamjetih, da
je to tigar, kojemu je oko glave letjele cielo jato ptica. ;— Jednom me primami krik
urodjenika u Dungaporu, koji su pošli ribe loviti, a na jednom nagnuli u bieg od
vode, gdje se za malo pokazao velik tigar, Odapeh na nj svoju pušku, a na to tigar
skoči i odplovi na drugu obalu.


Strahotan prizor u zvjerinjaku. U Strassburgu sbio se je dne 22. prosinca


g. 1888. u jednom zvjerinjaku sliedeči grozni prizor. Krotilac Baltiy Hempel stupio je
te večeri u krletku u husarskoj odori. Istom je za sobom zatvorio vrata, prikuči mu
se velik tigar, zaskoči ga, te poČe ga grabiti sa svojirai pandžami. Ostali službenici
u zverinjaku htjedoše mu pomoći željeznimi palićami, no krotilac-odkloni pomoć viknuvši:
Ostavite me, ja ću sam biti s njim gotov. Grozno je bilo gledati boj zvjeri sa krotiocem.
Nenadano sruši se Baltij na koljena, te se već mislilo, da ga je zvjer svladala, no
no u taj Čas vikne ou ,,ostavite me´^, izpravi se, poče divlju, biesnu zvjer pritiskati
o zid, a zatim ju osine bičem tako, da je odskočila a knt. Ukrotivši tako divlju zvier,
svuČe husarsku odoru, dočim ga je obĆlnstvo neprestano upozorivalo na velikoga tigra,
koji se je iz kuta polagano k njemu šuljao. No Baltv osinu ga još nekoliko puta
neustrašivo bičem, a zatim započeo vježbe, na koncu pako uzeše oba tigra oko njega
trčati i plesati, Što je obćinstvo najvećim strahon:i gledalo.