DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 182
mirovine i milostiBJe ... . for. 1160.— ;
i konačno izdatci na prijetke, kao povratak premjenbenih razlika,
te izdatci vanredni . . . . . . . . . . . 2803.33;
ukupni izdatak for. 47013.47.


Za obavljanje gore spomenuta 38352 poslovna komada i obsežno blagajničko
rukovanje bijahu kod gospodarstvenog ureda upotriebljena tri činovnika i dva dnevničara,
od kojih glavnomu činovniku pripada podjedno i nadzor nad cielim izvanjskim
službovanjem imovne ob6ine^ u koliko to unutarnje poslovanje gospodarstvenog ureda u
obće dopušta. P—c.


Stanje mirovinske zadruge lugara 1, banske imovne obdine u Glini koncem
godine 1888.


Prihod:
Početni blagaj. ostatak sa 1 siečnjem 1888. 3374.67
Dobrovoljni prinos nadšumara Vinka Benaka 6.^
Redovit) prinos Članova mir. zadruge . 679.14
Temeljne glavnice .. . 160.—
Novčane fflobe ... . 21.—
Kamati zajmova . , . . 317.58
Odplate zajmova ... . 1779.48
Obveznice izdanih zajmova 2702.-^
Povračeni sudbeni troškovi, izdani za uknjižbu prava zaloga, utje


rivanja i t. d ,..,.., 51.78


Sbroj , . 9091.95


K a z h o d :
Izdani zajmovi ................. 2702.—
Odpravnina udovi lugara Klariča . . . . 100.—
Mirovina udovi nadlugara Fetrovi<5a . ;. 70.—
Tiskanice i zapisnici . . . . 7.55
Troškovi i bilježi za provedbu uknjižbe prava zaloga, utjei´ivanja i t. d. 92 26
Tajniku nagrada za vodjenje računi i za trud oko uknjižbe i utje


ranja u god. 1887 . 30.—
Odplatom zajmova umanjena vriednost obveznica , . . . 1779.48
Blagajnički ostatak 31 prosinca 1888,^ , . . .. . . . . 4310.36


Sbroj . . 9091.65
^´) Blagajnički ostatak đieli se na: gotovinu 34 for, 84 novč. na obveznice
4275 for. 52 novč.
Eazlika sudbenih troškova od 40 for. 48 nove. propisana je dotičnim dužnikom,
te če se tečajem god. 1889. titjerati.


Stanje mirovinske zaklade lugari otočke imovne obćine koncem godine
1888. Polag zaključka blagajničkog dnevnika iste zaklade koncem godine 1888.
iznašala je gotovina svotu od337 for. 55 novČ., a u vriednostih papirih 10246 fr. 10 nč.


— Ovi papiri sastojahu večinom iz privatnih obveznica u ukupnoj svoti od 8675 for.
te 1571 for. 10 nč. uloženih u L hrvatsku stedionu u Zagrebu glasom uložnih knjižica
broj 63856 i 61588,
Posto su nekoje obveznice dielomično odplačene, a ta odplata pvotu od
995 for, sačinjava, to se čisti iznos istih reducira na 7680 for. — Pribrojiv k ovom
potonjem onih 1571 for. 10 novČ., nalazečih se kod I", hrvatske štedione, te gotovinu,
koja se je u blagajni gospodarstvenog ureda nalazila sa 377 for. 55 novč. pokazuje
se ukupno stanje u iznosu od 9588 for. 65 novČ.


Sravniv ovo stanje sa onim koncem godine 1887., koje je 7883 for. 18 novč.
iznašalo, pokazuje se koncem godine 1888. znatan prirast od 1705 for. 47 novč.