DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

144


fremda su plaće Siivara malene, kako je k predidućega viditi, to sti ipatc
§nmsYi čuvari svih šumarija dovoljno nastojali, da se odkriju svi prekršaji, počinjeni
u oW. šuma, a time se na put stalo mnogim zloporabam. Stoga se je i
broj šumskih prekršaja ove godine znatno umanjio.


Glavni uzrok umanjenja slučajeva šumskih šteta pripisati se mora kr.
kot oblastim, koje su nastojale prijavljene šumske prekršaje odmah raspravljati,
te obćinskim poglavarstvom strogo naložiti, da se dosudjene odštete
čim prije od dotičnika utjeraju.


Iz dotičnog izkaza razabrati je moći broj prijavljenih i razpravljenih


šumskih Uet^, te svote procjenjenih i dosudjenih odšteta-


Gajenje šum^.


Uz naravno aaplodjivanje, koje se postizava u bukvicih i jelvicih oplodnom
{prebornoni) sječom, imade se jošte iztaknuti naravno naplođjenje šuma, ležećih
kod rieke „Drave-" i to na mjestih, koja su poplavi izvržena.


Na čistinah, te na mjestih, gdje nije uzlsiedilo naplođjenje naravnim putem,
običava se pošumljivati umjetnim načinom, to jest: sijanjem šumskoga sjemenja
i presadjivanjem biljka, koje su u postojećih razsadnjacih i sjemeništih odgojene.


U godini 1887. posijano bje u razsadnjacih, i to u šumskom kotaru varaždinskom
7 klgr. ariševog, 12 kilgr. omorikovog i 5 kilgr. borovog sjemena na
površini od 10 ai^´a, te u šumskom kotaru krapinskom 4 klgr. ariševog sjemena
na 6 ara u razsadnjaku i napokon u ludbrežkom šum, kotaru 2 klgr. ariševog,
5 klgr. omorikovog i 1 klgr. borovog sjemena na 4 ara.


Osim toga u šum. kotaru krapinskom zasijano je na 80 ara mjestimično
na krpe (Plattensaat) 2 klgr. ariševog sjemena.


Na otvorenih mjestih presadjivane su 2- do 4-godišnje biljke, uzete iz
razsadnjaka i sjemeništa, te dielom iz prijašnjih kultura, kao i samonikle biljke
pregusto stoleće na otvorenih mjestih.


Presadjeno bje u šumskom kotaru varaždinskom 3500 kom, 2-godišnjih
borovih i 11.500 jalševih 2- do 4-godišnjih sadjenica.


Nadalje u šumskom kotaru ivanečkom 800 kom. ariševih i 8200 kom.
omorikovih 3- do 5-godišnjih biljka i napokon u šumskom kotaru krapinskom
2600 kom. ariševih i 4000 kom omorikovih biljka, dakle ukupno u tih triuh
kotarih 3400 kora. ariševih, 12.200 kom. omorikovih, 3500 kom. borovih i


11.500 kom. jalševih sadjenica na površini od 12-05 hektara.
Potrošak za kupljeno šumsko sjemenje i sadjenice iznosi svotu od 63 for.
8 nvč. i napokon potrošak za 171^2 radnih dana 81 for. 55 nvč., dočim su
ovlaštenici za gojitbene radnje ostalih 260 težaka bezplatno dali. Za obnovu
medjašnih liumka i prosjekavanje medja potrošeno je 5 ´/s radnih dana ili 2 for.
20 nvč. Ukupno u gotovom 146 for. 78 nvč.


Gojitbe od prijašnjih godina uspievaju vrlo dobro, te se je moći za budućnost
nadati, da će umješane četinjače u bukvicih osigurati zalihu u ovoj okolici
veoma nuždnog građjevnog drva.