DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

´ ^ 178 —


Kod Loga prenoćio sam, po turski pripravljenu večeru te^no sam pojeo, a velikim
strahopocitanjem bude m\ i vino pomidjeno, od koga se ipak strogovjemi muhamedanci
neokusiše.


Zorom odjaših sa Ađemom i Sobom Logo, svaki puškom obonižan, a u 1^2
sata udaljenu Pridvoricu, gdje nas je Agan Cik, stari i izkusni lovac sa četiri pogonida
dočekao.


Kod obiSajuog napitka kave sastavismo lovnu osnovu. Agan Cik original je svoje
vrsti. Kod starosti izmedju 60 i 70 godina strastven je lovac i neustrašiv pjenjač.
Kadno je god. 1882. ustanak u Hercegovini vladao, ležala je u džamiji od Pridvorice
jedna satnija lovaca. Zapovjednik satnije morao je biti revan i dobar lovac, jer mi je
Agan Cik od njega mnoga sa počitanjem pripovjedač. Jednoć se je prilikom jednog
lova dogodilo, da je jedan momak satnije iz neopreznosti Aganu Ciku tane kroz kukove
prosvirao. Ovaj nastojao je medjutim obzirom na svog lovačkog druga, da taj prestupak
zabašuri, premda je 6 utjeseci u postelji obiežao. Doista liep odnošaj u ustaškoj pokrajini
izmedju vojnika i urodjenika!


Na<5in lova, kojim kanismo poslužiti se, bijaše kombinovan — najprvo btjedosmo
loviti samo sa pogonići, a onda i sa psi.


Zemljište je po prilici slieđede:


Iznad Neretve diže se bukova šuma do visine oko 800 met,, zatim sliedi livada*,
povrh iste opet šuma do 1100 met., onda strme, gole pećine do visine od 1500 do
1600 met. — pnstaništa divokoza — gore se svršava zemljište u prilično ravne livade
i šume. Mi se lovci odputismo na stajališta iznad pećina, naravski s druge pristupne
strane. Upotrebljeni pogonići bijahu kao takovi izivrstni. Za 40 nov6. i za smotČid duhana
po 4 novČ. idu neumorno; neplaše se pogibelji; penju se kao same divokoze i bjesne
tako rekuć od lovačke strasti. Za posjednude stajališta dovoljna su 4—5 lovca i toliki
broj pogoniea za dotjeravanje divokoza. Svrši li se jedan pogon, prelazi se na drugi
tako^ da sam u jednom danu pet pogona učiniti mogao. Kod mnogih pogona upotrebili
smo i ogare (brakirce). Eazumjeva se, da smo veselo na divokoze pucali, i mnogu
ustrielili. Dobre noge i sigurna ruka potrebna je, da se dočepaŠ lovine.


Nuzgredno moram još spomenuti^ da niže ležece šume saki´ivaju srne i mnogo
medveda, pa bi bilo doista osobito uživanje, kad bi so jedne jeseni u BoraČu lov lovio,
što našim imućnijim lovačkim ljubiteljem osobito preporučamo.


Odnošaji u zemlji su uredjeni; ondje vlada nevjerojatna sjegurnost, pa se mora
samo velikom neznanju pripisati, tko misli, da su okupirane zemlje pune razbojnika,
jer se je od godine 1882. toga mnogo promienilo.


Tko namjerava u okupiranih zemljah loviti, neka ueide u okružna veča mjesta
povjeriti se uredovnim poslom preobterećenim višjim Šumarskim organom, koji medjutim
nisu ni lovci, vec neka više u nutrinju zemlje ide, gdje doduše neće divljač kao u
sačuvanom i gojenom srezu naći, jer ovdje vlada slobodan lov, pa se divljač nahodi u
svom prirodnom stanju, ali ce baš za to ovdje ubijena zvierka lovcu učiniti veče
veselje, nego od podredjenib organah privedene žrtve modernog lovstva. S—c.


Prve šljuke. Dne 12, ožujka t. g. po liepom i prilično toplom danu poslujuć u
šumi zvanoj „Kotar" u okolici petrinjskoj, digao sam u vrlo kratkom vremenu prve
Žljuke, tri komada k.


Osobne viestL
Imenovanje kod autonomne šumarske uprave. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije imenovao je na temelju § 65, zakona od 5. veljače 1886. ob
ustroju županija i uredjenju uprave u županijah i kotarih kr. županijskim nadšumarima
i to: Dosadanjega županijskoga nadšumara Ivana Kadlečk a za područje županije
sriemske sa sjedištem u Vukovaru j doaadanjega županijskoga nadšumara Josipa Šmidiu