DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

; „ i77 —


dr. A, „Bakteriološka analiza 2;agreba5kih plitkih voda"; Gorjanović
dv. D. „Zagr ebacSk i vodovod sa gledi gta-geolorAio g i-i i hidrografiji
skoga (s drvorezom); Košić V. „Dodatak prilogu za d nb r o vaS kn -n o vti.enklaturu
i faunu ptica.


Osim toga ima u raznih viestih: Kamenar E. „Co o hl io p o d i u m b o h emicum
n. sp."; ŠebiŠanović Gj. „Proljetno pojavljivanje k o I eo p aira oko
Varaždina" god. 1888.; Isti „Tko je n aj v e e i n ep r i j a t elj kornjaSin?";
Brusina S. ^F o r m e n d e s P i 1 z r e i c b e s a u s -S 1 a v o n i e n" ; ^^S t r a n i g o B t i i
sbirka ptica nar. zooložkog muzeja" i ,jUztuk" od istog pisca;, Tcbusi V.
jjKichtigsteUungđer Notiz „Ardea bubulcus" iz Obedske bare" i
napokon Kolombatović Q. „Cefalopodi đibrancbiati del Gircondario
marittimo di Spalato".


Iz bogata sadržaja u br. G, rečenog „Glasnika*´ razabrati ć,Q naši dlanovi, da su
dotične razprave ne samo zanimive po sadržini, nego su i veoma pouSne,´ a za to nam
jamči čuveni naravoslovac i ui´ednik S. Brusina. Neke razprave zanimati (:e i nas
gumare, baduć i mi Šumari moramo proučavati „narav osi ovj e" u ob<5e, ako hoćemo,
da 2aslužimo pravo ime ,,šamara", pa s toga i ovom prigodom upozorujemo naŠe
članove, da se predplate na j,Glasnika", za koji se plada 6 for. na godinu.


Lovstvo.


Lov na divokoze u gornoj dolini iNeretve. Vadimo iz ^
^^ W´aidmanns-Heila"
sliedeči za nas zanimivi opis o lovu na divokoze u Hercegovini:


Ki´oz podulji boravak u Hercegovini bila mi je kao strastvenom lovcu prilika
pružena, da više put na divokoze lovim. Koliko sam opaziti mogao, Hercegovina je
prilično bogata na toj divljaci, Čemu kamenite strme brdine mnogo doprinašaju. Područje
na izvoru Neretve kao i gornjeg toka te rieke Čini znatnu iznimku običnih svojstva
hercegovačkog tla. Hercegovina je opustošena, dočim je područje kod izvora Neretve i
u njenom gornjem toku vrlo šumovito,


Neretva izvire u obćini Birač, kotara Gacko, te teče krasnimi bukovim.i porastlinami
okruženom užinom prama Pridvorici, Podcelje-Ulok i t. d.


Moje lovno područje bijaše Pridvorica i pečine kod Podcelja.


Moram unapried još spomenuti, da uslied cvatuceg stočarstva u Hercegovini
stanovnici poput alpinskih gorštaka u lietu svoju stoku na planinske livade tjeraju i
tamo preko lieta ostaju.


Medju ostalimi su osobito Zelengora, Lebršnik, DumoŠ, Baba i t, đ. visočine,
kud stanovnici svojom stokom zalaze. Kada stada te visočine tako rekuć poplave, onda
se povlači divljač tih gorskih orijaša (na pr. Volnjak kosa sa vrhunci od preko 2400
met.) na manje uznemirena mjesta.


Takovi krajevi su Pridvorica i Fodcelje.


Koncem srpnja odputih se iz Gacka u pet satih jaha odaljeni´BaraČ, gdje sam
kod Djematbaše, Dedaga Logo, (starješine) toli neočekivano gostoljubivo primljen bio,
da nemogu propustiti, da donjekle nepripovjedam o obitelji Logo, budue se može pripetiti;
da če se mnogi od lovacah bivših u Čemernu na kordunu, koji ove redke pročita,
ugodno sjećati obitelji Logosa. Tri su brata: Dedo, Salich, takodjer Sobo zvan i
Adem, a Sobo Logo ujedno je i lugar.


Kao imučni Muhamedanci obitavaju u solidno gradjenoj kući, u kojoj se nalazi
jedna soba za strance po evropejski i osobitom eistočom uredjena, koja okolnost je u
Hercegovini osobito važna, jer ja i sigurno mnogi drugi mogli bi koješta o konaeih i
0 probavljanih tamo noei pripovjedati, . ^