DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Cl^na imovne občine nadvisuje državnu ti ptvik pet godina
za 357oi ^ ^ drugom petgodištu za 28>, dakle popriectio za


Imovna obćina ogulinska dobiti će po tom za i sto doba i
za istu množinu drvne gromade od 300.000 kub, met svojom
popriečnom cienom od 2 for. 58 nove. svotu od 774000 for. dakle
od države za 244.000 for. ili 31V2> više.


Imovna obćina unovčiti će u to doba, uzev okrugli broj 65.000 kub. met.
bukovine po 1 for. 55 novč što čini 100750 for.
Neka kr. državna šumarska uprava istodobno unovči takodjer samo


65.000 kub. met. (po. ugovoru 100.OOO kub. met.) to će dobiti za tu količina
bukovine po 1 for. 30 novč. 94500 for., dakle manje od imovne občine za
16.260 for.
ili W%
Nama je osobito ugodno, da ogulinskoj imovnoj obćini možemo na toli
povoljnoj prodaji čestitati, jer kako se vidi, prodala je ona na 325453 kb. mt.
procienjena jelova i smrekova stabla za 83966 for. 74 novč., dakle prama
ižkličnoj za jelovinu i smrekovinu uglavljenoj cieni od 900.701 for, 65 novč.
samo za 61032 for. 91 novč. ili 6^/4^/0 nepovoljno, što je najboljim
dokazom, da razglašena konkurencija i padanje cinž na prekomorskom
drvnom tržištu našoj šumskoj produkciji nemože
tako lahko nahuditi, ako si mi sami nerazložnom spekulacij om
posao i trgovinu u.vlastitoj zemlji na koriš t inozemstva n ekvarimo.
Možemo napokon čestitati i tvrdki drvarskoj Neuberger i sin, koja kod
ova dva kupa sigurno štetovati neće, jer je popriečna pristojba obijuh kupljenih
objekta po kubičnom metru jelovine i smrekovine za prvih 5 godina sa 2 for.
12 novč., a dalje sa 2 for. 22 novč., te bukovine sa 1 for. 42V2 novčjoš
uviek tako povoljna, da joj nijedan drvotržac gorskih krajeva uz savjestnu
i točnu premjerbu prigovoriti nemože. P—c.


XaIST.A.K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora našega družtva obdr?.avana je dne 4. ožujka


t. g u društvenih prostorijab pod predsjedanjem p. n. g. M. Dursta, a u prisutnosti
gg. ođborskib članova: J. Ettingera, M. Grunđa, F. Kester5aneka, J. Kuzraa, A. Soretit5a
i M. Vrban!(5a, kojom prigodom je raspravljeno više družtvenih i njekih administativnih
predmeta, stavljenih na dnevni red. Podjedno hJQ ovjerovljen zapisnik predidu<^.e odborske
sjednice od 31. prosinca 1888.