DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ i74 —


jelova, offiorikova, bukova i javorova stabla, koja su M površini od 5012´41
katastralnih ralih u ogulinskoj, plaščanskoj i brinjskoj šumariji konsignirana,
te koja će se osim toga još na temelju izdanih uplatnih doznaka imati opreznim
načinom preborae sječe na panju doznačiti i obračunati po premjerbenihpropisih,
valjanih za gornju ki*ajinu.


Kupac plaća imovnoj obćini za svaki tehoičko sposobni kubični metar,
koji će se obračunati po srednjem promjeru stabla bez kore i to:


Bukovine sa 1 foi*. 55 nove,, javora rebrenjaka (Fladerachorn)
za glasbila sa 6 for., javora za drugu gradju i tvorivo sa 2 for.
64 novč. jelovine i smrekovine (čiste đeblovine i medjugranjevine)
sa 2 for. 58 novČ- te je kupac po obavljenoj premjer bi vlastan iz
dotičnih stabala ma koju vrst građje, tvoriva ili liesa izradjivati.


Ostali uvjeti, kao i oni glede opredjelenja tehničke sposobnosti, te najmanje
duljine i debljine pojedinog djela stabla, utanačeni su poput onim u
ugovoru sklopljenim sa kr. državnom šumarskom upravom.


Tvrdka obvezuje se svu kupljenu drvnu gromadu u plaščanskoj šumariji
najmanje za 7, a u ogulinskoj i u brinjskoj najmanje za 10 godina izplatiti,
izraditi i izvesti. Ista tvrdka započeti će svoj rM još ove godine u ogulinskoj
i plaščanskoj šumariji, a u brinjskoj pako najkasnije dojduće godine.


Sbog intensivnijeg i racionalnijeg izredjivanja, a po tom i unovčenja
kapijenih stabala obvezuje se tvrdka u okolici Ogulina, odnosno u okolici
prodanog predmeta, ili izmedju Ogulina i Senja ili čak i u samom Senju sagraditi
tri parne pile, a bar jednu od postavljenih trih, parnih pila za cielog
trajanja uglavljenog ugovora u redu držati.


Obe kupnje po tvrđki Neubergu i sinu slične su si osim ćienS. kao brat
bratu, pa ćemo ovdje nastojati u kratko glede glavne drvne tvarine, dakle
jelovine, smrekovine i bukovine, u brojkami učiniti prispodobu izmedju jedne
i druge veleprodaje.


U kr. državnih šumah izraditi će tvrdka Neuberger i sin u desetgodištu
oko 300000 kub« met. jelovog i smrekovog drva, a uzeti ćemo, da će isto
tolika okruglu svotu tvarine i u šumah oguhnske imovne obćine izrabiti.


Ciene" za drvo u kr. državnih šumah ustanovljene su za prvih pet godina,
u kojih će se izraditi 150000 kub. met., sa 2 for. i sa 1 for. po kub. metru,
đake će biti:


100.000 kub. met. po 2 for. . . . . . ., . . 200.000 for.
50.000 „ „„!;,....../ ,. 50.000 ,
Drugo petgodište čini ciena za ostalih 150.000 kub. met.
po 2 for, 30 novč, i po 1 for. po kubičnom metru, đake opet za:


100.000 kub. met, po 2 for. 30 novč 230.000 „
50.000 « „ „ 1 „ — „ . , . . 50.000 „
dakle dobit će država za mehko drvo ukupno . . . . . . 530,000 ^