DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

™- 173 -^


Pošto su dakle jednaki uvjeti kao i kod kr. državnog šumskog erara, to
je bila posve opravdana bojazan, hoće li imovna občina ogulinska kod konkurencije,
koju je tvrdka Neuberger sa uizkinii erarskimi cienami stvoriti mogla,
postići od potonjiii ciena mnogo povolaije ponude.


Kr. državni žumski erar prodao je naime svoj desetgodišnji po prilici
30000 kub. met. jelovine i smrekovine na godinu sačinjavajući etat u tih šumah
za prvih pet godina kubični metar u okruglom stanju bez kore premjereno sa
dva vriednostna razreda po 2 for. i po 1 for,, a drugo petgodište po 2 for.
30 novč. i po 1 for.


Razred prvi zaprema deblovinu do 45 cm. srednjeg promjera bez kore na
tanjem kraju, dakle ono, što ogulinska imovna obćina u prodaji svojoj pod čistom
deblovinom smatra.


Drugi razred računa se od 45 cm, srednjeg promjera niže, odnosno kod
stabla više prama vršku, što ogulinska imovna obćina u međjugranjevinu
ubraja.


Koliko nam je iz izkustva poznato, odpasti će na drugi razred, dakle
kubični metar po 1 for. bar trećina drvne gromade, a upravo nam je drago,
da nam to izkustvo potvrdjuje i potanka procjena ogulinske imovne obćine sa
221931 kub. met. čiste deblovine i 103522 kub. met. raedjugranjevine kod
54142 konsignirana jelova i smrekova stabla.


Dapače mogli bi uztvrditi, da će kod intensivnog izrabljenja prodanih
sastojina u drugi vrieđnostni razred spasti više od trećine drvne gromade^ jer
će u gustih sastojinah biti dosta stabala, koja će se prsnim promjerom sa korom
od 45 do 50 cm. izvaditi morati, a s druge strane biti će kod prestarih sastojina
mnogo stabala, gdje će se dolnji dio stabla (tako zvana „oguzina") uslied
truloće daleko kao tehničko nekoristna odpiliti, i premjerba tek od 45 cm.
promjera obaviti.


Svakako ćemo mi za ovaj put ostati kod naše trećine, pa ćemo malo
dalje u kratko izkazati dobitak, koji će tom veleprodajom na mehkom drvu kr,
državni šumski erar postići.


* Imovnoj obćini ogulinsk oj moralo je sigurno_stanje svjetske
drvarske trgovine dobro poznato biti, kada je ona svoje izklične
ciene u oglašenoj veleprodaji toli smjelo uglavila, jer
one kod jelove i smrekove čiste deblovine pristojba državne
veleprodaje za SO^,,. a kod medj ugranjevine čak za 1257o nadvisuju!
Komu onda uspieh dražbe kod takovih izkličnih ciena i u tih okoinostih
nebi bio dvojben?


Pa gle, ipak se je našla povoljna ponuda one iste drvarske tvrdke, koja
je sa- kr. državnim šumskim erarom pred godinu dana sklopila u susjednih
predjeUh prije spomenutu veleprodaju.


Prodaja drva u ogulinskoj imovnoj obćini, za koju je sa tvrkom Neaberg
sklopljen ugovor jur u kriopast stupio, proteže se na sva u početku spomenuta
13