DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-^ ,J?0 —


u pomeHutu svrhu izabrah si jedan čbnn imele, koji mi je u oci pao sbog
liepe okrugle kvrge, na kojoj je porasla imela, ali što više, ta kvrga obrasla je
hrastovu granu, koja se je upravo u sredini kvrge nalazila, te je sve to slično
bilo vretenu predjom napredeno. Kvrga na kojoj je imela izrasla, imala je u
promjeru 22 cm. debljine, a nad kvrgom produljena grana bila je suha i,odavna
izumrla, od koje se je Još samo kratak čapurak vidio. Na ovom capurku moglo
se nabrojiti 47 godova, a bio je u promjeru 44 milim, debeo. Imela, koja je
iz kvrge izrasla, imala je struk (deblo) u promjeru od 4 cm. debljine i u dobi
od 17 godina. Doljni kraj grane, koji je imeli hranivo doprinašao, bila je od
glavnog debkj iz kojega je izrasla, 4 metra dugačka i 7 cm.,u promjeru debela
i 62 godine stara.


Starost gornje produljene grane odnosno čapurka i imele skupa sbrojena
slagale su se sa godinama dolnjeg kraja grane, koja je čbunu imele hrani va
đoprinašala.


Iz tih dokaza može se konstatovati, da je onaj dio grane povrh kvrge
zaostao u prirastu drva skoro za polovicu prama doinjoj grani, koja je iz
glavnog debla porasla.


Kod iztraživanja rastetija imele pade mi u oči, da je na krošnji jedna
grana, na kojoj nije bilo imele i koja je posredno stajala uz onu, na kojoj je
imela porasla, mnogo krupnija bila, nego što je grana s imelom bila, te sam
dao tu granu prerezati i motrenjem pronadjoh, da je u promjera 16 cm.
debela i 62 godine stara, što se skoro posve slaže u godinama sa onom granom,
na kojoj je imela porasla,


Odtud sliedi, da su obje grane vrstnjakinje t, j . da su obe grane jednako
stare, samo Što je ona grana, na kojoj je imela porasla, imala samo 7 cm. u
promjeru, dočim je ona, na kojoj imela nije rasla, imala 16 cm. u promjeru
debljine i 62 godine. Po tomu je grana, na kojoj je imela porasla, na drvnom
prirastu zaostala za 9 centimt. u debljini.


Glede razvitka i rastenja kvrge, na kojoj je imela rasla primjećujem, da
je ta kvrga imala u promjeru 22 cm. debljine. Kvrgu dao sam prerezati po
sredini, te sam u nutrinji našao, da je za jednu trećinu šupa i nešto truležom
izpunjeaa, koja trulež dolazi od drveta one grane, koju je kvrga obrasla, te u
istoj iztrunila. Drvo kvrge. jest bielo, tankimi žilicami imele u drvo bjelike
zarašteno i prepleteno, što se samo sitnozorom razabrati može. Drvo te kvrge
veoma je gusto, žilavo i osobito tvrdo, ako je suho. Često se opaziti može, da
na izrasloj ovećoj kvrgi uz imelu još gdjekoja hrastova grančica izraste; nu
takova grančica oudje samo životari, jer joj je prirast na drvai posve neznatan,
kano da je na krasu rasla. Što se tiče čbuna imele, koji iz kvrge raste, to su
mu grane posve krke; struk mu je kratak, a riedko vidjeti gaje od 4—6 cm.
u promjeru debela. Drvo imele je mekano sve dotle, dokle je friško, ali ćim
se osuši bude tvrdo i žilavo i slično je boji jalševoj. Godišnji godovi dosta su
vidljivi, a prirast drva je malen, kako sam se o tom mogao osvjedočiti od
njekih odrezaka debla, od kojih je odrezaka jedan kotur bio 4 cm. u promjeru