DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 3     <-- 3 -->        PDF

; *- 143 —


V šumali nizkoga uzgoja naime: u jalšidh i kolosjecili uvedena je u obće
12-godišnja obhodnja i to: obzirom na sposobnost panjeva izbijati kriepke taladiee,
a stranom obzirom na potrebu kolja za vinograde.


Rabljenje šuma visokog uzgoja prediizima se na temelju gospodarstvenih
osnova, te procjene i proračuna godišnjeg etata uporabom užitnog postotka,
ponajviše prebornom sjecnjom, koja pruža najveći probitak i prištednju u pogledu
na utemeljenje, uzdržavanje, i povećanje proizvodne snage istih.


Sitne šume šumare se čistom sječnjom na temelju ra^šestarenja ploha.
Sto se tiče šuma vlastelinskih: to se s njimi kod uzgojivanja, uzdržavanja
i uživanja istih postupa po propisih šumskoga zakona do njekojih iznimaka.


0 gospodarenju sa seoskimi sumarni ima se primjetiti, da su iste više
manje poharane, a tomu je povod taj, što se na posjećenih mjestih šumski
naraštaj neođgaja, ter mladi izbojci i samoniklo drveće neuspieva, jer napuštanjem
blaga u takova mjesta uništava se sav šumski pomladak.


Tomu zapuštanju i ništenju seoskih šuma neimade predbježno lieka, jer
su šamske čestice veoma malene, razštrkane, a s toga nadziranje istih veoma
otegoćeno, rek bi nemoguće i to radi pomanjkanja dovoljnog broja organa, koji
bi imali voditi nadzor, da se oko gospodarenje sa istimi postupa po propisih
šumskoga zakona.


Unapredjenju uzgoja tih koje opustjelih, koje još vegetirajućih seoskih
šuma uzprećuje nemar naših Ijudih oko podizanja vrela dohodka potomstvu
njihovom, a i veliko siromaštvo obćina, koje nisu kadre sbog pomanjkanja:
dohodaka i za ine neobhodne nuždne izdatke investirati godimice koju svotu
za uzgoj opustjelih šuma i podržavanja shodnog gospodarenja s takovimi pomladjenimi
sastojinami.


Uprava i čuvanje obćinskihšumž,.


Nadzor nad upravljanjem obćinskih šuma vodi kr. županijska oblast r


upravljajući odbor ove županije.


Upravu vrše podčinjene kr. kotarske oblasti preko obćinskih poglavarstva.


i kot. šumara, koji potonji imadu dužnost rukovoditi šumsko gospodarstvo poiag


propisa šumskoga zakona i šumarske znanosti, te time osjegurati potrajno´


racionalno šumarenje.


Osim toga je dužnost kotar, šumara neprestano nadgledati šume i pod


činjene šumske čuvare.


Godine 1887. postojalo je u prije navedenih šest kotarskih šumarija 116


šumskih čuvarija, od kojih pripada na šumariju:


a) varaždinsku 30 čuvara sa ukupnimi berivi od 877 for.;


b) ivanečku 11 čuvara sa berivi od 400 for.;


c) krapinsku 21 čuvara sa berivi od 741 for.;


d) zlatarsku 13 čuvara sa berivi od 597 for.;


e) ludbrežku 29 čuvara sa berivi od 841 for.;


f) križevačku 12 čuvara sa berivi od 170 for., a to čini ukupno 3626 for.