DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF


^ 16G -^
3, U području upravne obćiae Kraljevice.


U kraškoj branjevini j,Oštre": 400 dvie godine starih presadnica crnoga
bora, 500 litara hrastovoga žira. Uzduž kot/cest^ 600 od 7 — 8 godina starih
dudovih stabalaca,


4. TJ području upravne obćine Hreijin.
U branjevini „Gubitnik - Lukovo": 39.425 dvie godine starih presadnica
crnoga bora, 9.9191 dvie godine starih presadnica
bieloga bora.
U branjevini ,Biljin": 2000 litara hrastovoga žira.


6. U području upravne obćine Grobnik.
U branjevini „Zaluški": 9480 kom dvie god. starih biljka crnoga bora
(pinus lariceo), 7400 kom. dvie god. starih biljka bieloga bora (pinus silvestris),
1050 kom. dvie god. starih biljka morskoga bora (pinus marittima), 50 kom.
dvie god. starih biljka pajasena (Ailantus glandulosa), 1200 kom. dvie godine
starih biljka jasena (Fraxinus ornus), 1750 kom. dvie godine starih biljka
bagi-ema (K pseođacacia) i 900 litara hrastovoga žira.


6. UpođrucjuupravneobćineNovL
U branjevini „Nart": 1490 kom. crnoga bora, 89 kom. pajasena, 60 kom.
bagrema i 50 kilogr. lovorike.
U branjevini „Lukavice" : 105 kom. pajasena, 170 kom. bagrema, 460 kom.
crnoga bora i 50 kilog. lovorike.
U branjevinam „Mala Stiana´*, „Tršnjava", „Pod Duplje" posadjeno je
2750 litara hrastovoga žira.


7. U području upravne obćine Selce.
U branjevini „Vela Strana" i ^.Ertić´´: 600 litara hrastovoga žira i 50
kilogr. lovorike.
. 8. U području upravne obćine „Grizane-Belgrad" nad Vododerinama:
4000 dvie godine starih presadnica crnoga bora i 200O dvie godstarih
presadnica bagrema.


9. U području upravne obćine Crkvenice.
U branjevini „Stošče": 4000 dvie godine starih biljka crnoga bora, 50
kilog. lovorike i 280 kom. mladica masline (Olea europaea).
U branjevinah „Okrulica", Pod Velikamen", „Kotorski bok", „Badanj" i
„Sv. Trojica´´ posadjeno je 4.800 litara hrastovoga žira.
Uzduž potoka „Dubračina" posijano je 5 kilog. crne johe (Alnusglutinosa).
Da se donekle povezu puzajući predjeli na obroncih vododerina u području


obćine Grižane, Bribir i Grobnik, te omogući pošumljenje istih, posijano je


sjemenske smjese od: 70 kilog. sjemena trave „Esparsette"
10 „ p ,, „Itolcus mollis"
lO » „ „ „Pimpinella"
10 „ „, „ „Bromus erectus´´


prema
naputka nadšumara gosp. P. Demontzey-a.
U istu svrku posijano je nadalje 40 kilog. bagrema na obzorne pruge
25 ctni, Široke i 25 ctm. duboke i u razmaku od 1 mt.