DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

-" 165
Postotno razmjeije. šimske površine prama ukupnoj površini.


Državne . Državne
Šumo šume zaSume
šume zažupanija
ili okružje
zapremaju
Vo od´
ukupne
povržine
premaju
7 . od
ukupne
šumske
površine
Županija ili okružje
zapremaju
Vo od
ukupne
površine
premaju
Vo od
ukupne
šumske
površine
JAiečkn
Zagrebačka
Belovarska
U
30
38
36
5´8
24
Benkovac
Kotor
Korčula
14
22
41
K)6

0-3
Križevaćka 40 IS imotski o8 —
Varaždinska- - -HO — Knin. 14 _
Fožežka- > 54 — Hvar 1 21 _~
TiroTitička
4G — Makarska !
´J& __
SrieiBska 46 — Metković* i 27 —
Petrovaradinsko SI 58 Dubrovnik 20
17´5
Brodsko
Novogradiško
Bansko
(»gnlin-SliinjskO´
Ličko-Otočko
m47
42
54
51
70
71
(>4
67
62
Šibenik
Sinj : -. .
Spljet
Zadar
8
15
U
13


__
60 0


Radnje oke pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na
trošak autonomnega budgeta u području riečko-modruške
županije.


Tečajem godine 1888- po^-^adjeno je


1. U području grada Bakra:
U kraškoj branjeviiii „Kalvarija" 6000 kom. dvie godine starih biljka
crnoga bora (Pinus laricio),
U rndini ,,Mandrać" i ^^Artaći": 281 mladica biele topole fpopulus alba),
81 viye godina starih biljka murvana (Ailanthus japonica), 347 više godina starih
biljka bagrema (Robinia pseudoacacia), 370 litara braatovoga žira (Quercuy
sessililiora),


2. U podr učju upravne obćine Trsat (Sušak),
U branjevini ,,Rupno": 2600 dvie godine starih presadnica pitomoga kestena
(Castanea vesca), 500 više godina starih (G—7 god.) stablića od dudova
(mm\n^ Morus alba), 390 litara hrastovoga žira, 200 tri godine starih koprivića
(Celtis australis).


U branjevini ^Podgiardin" (Voljak): 390 litara hrastovog žira, 25 kilogra)
na lovorike (Laurus nobilis).


U branjevini „Zagorje", Sv. Kiž", ,Jvrasa-´ 2100 litara hrastovoga žira,
Izim toga posađjeno je uzduž kot. ceste u Dragi kod Sv. Jakova, Sušak-Martinšdca
i Trsat: 250 kom. 6—7 god. starih stablića murva, 75 kotu. divljeg
kestenja (Aesculas Hippocastanum) i 96 kom. platana (Platanus orieutalis).