DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

, ™ 163 ~-


Isothermu od U^C. srednje godišnje toplote sliedi približno medja hrastove
šume, sredozemnom rastlinstvii spadaju(!a.


Prelaz k cetinjacam Alpa i Karpata sačinjavaju i tvore rastenjem hrasta,
cera, tatarskog javora i srebrolistne !ipe> hrvatsko-panornskom pogorju (do
Dunava sizući) i na južnih površinah kraških visočina obilježeno područje.


Sliedeća skrižaljka (str. 164.), sastavljena po potankih izkazih šumarske
statiskike c. kr, ministarstva za poljodjelstvo i kr. ug. statističkog ureda, te
poznatog djela A. Bedoa, sadržaje postotni razmjer šumske površine pojedinih
prirodnih područja i pokrajina prama ukupnoj površini, kao i razmjer visoke
cetinjaste šume, visoke, srednje i nizke šume listače prama ukupnoj šumskoj
površini.


Iz ove skiižaljke razabiremo, da u razmjera prama ukupnoj površini najviše
imadu šumske površine zemlje Alpinske, a ujedno i najveći postotak četinjača,
dočim opet nizina Dunava i Tise prikazuje najveći postotak listače od
ukupne šumske površine.


Srednje i nizke šume izkazuju nam najveći i znatan postotak (52´G) kraške
zemlje, što je naravska posliedica tamošnjeg pošumljenja i zagajivanja-


Po ovom je i pojmivo, da uz nizinu Dunava i Tise (IT^o) kraške zemlje
pokazuju najmanje (21.4) postotaka četinjače, dočim s druge strane opet
Alpinske zemlje imadu najmanji postotak listače, a s toga i najmanje srednje,
te nizke šume.


Računajuć ugarski kraški dio takodjer pod Hrvatsku, dolazi ona glede
postotnog razmjera (39 a kras 437«) šumske površine naprama ukupnoj površini
sa svojimi pretežnijimi listačami odmah na peto mjesto, pa ju u tom
pogledu nadmašuju jedino Koruška, Kranjska, južna Galicija i Bukovina.


Najmanji postotak šumske površine (177o), a najviše srednje i nizke šume
(857o) pokazuje po svom prirodnom položaju kraljevina Dalmacija.


U sliedećoj skrižaljci (str. 165.) izkazati ćemo postotni razmjer šumske
površine u pojedinih županijah i okružjih samo naše kraljevine, kao i postotak
državnih šuma k ukupnoj šumskoj površini pojedinih političkih oblasti.


Po ovoj skrižaljci razabiremo opet, da od županija njekadašnjeg provincisla
najmanje šumskog tla posjeduje županija sriemska, a najviše požežka.
Okružja obstojale vojne krajine imaju u obilju šuma, a ogulisko-slunjsko
okružje kao najbogatije šamami izkazuje čak 54^/o.
Najmanje šuma imaju svakako okružja kraljevine Dalmacije, jer na pr.
okružje šibeničko izkazuje samo 87o šumske površine.
Državnih šuma ima najviše u bivšoj vojnoj krajini, medju koje su priračunane
i šume investicionalne zaklade. P—c.