DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Opis šumovida Austro-Ugarske.


Priredjen po Dr. Josipu Chavanne. "


Medju evropskimi državami dolazi Austro-Ugarska, što se šumskog tla
tiče, na treće mjesto, jer ju u tom pogledu nadmašuje samo Rusija i poluotok
Skandinavski, u kojih obih državah šuma 387^, odnosno 37> ukupne površine
zaprema; dočim u Austro-Ugardkoj od ukupne površine na šume 31> odpada.
Kod obilate okomite razvrstbe tla, najraznovrstnijeg zemljoznanstvenog sastavka
istog, te muogovrstnih klimatickih odnošaja, koji državu karakterišu, takodjer
je sama razdjelba šumske površine kao i značaj rastlinstva u pojedinih prirodnih
pokrajinah vrlo različit Uz ove naravske činbenike kao važan činbenik dolazi
još narodno-gospodarstveno stanje države i pojedinih pokrajina, koje su po svojoj
razgranjenoj industriji i odnošajih za poljodjelstvo opredjeljene.


Austro-Ugarska do sada je još u glavnom od sve veći mah oko nje preotimaju(!
eg neracionalnog šumskog gospodarstva još najbolje sačuvana, a zemljopiscu
pruža zahvalno polje k proučavanju odvisnosti šumom pokrivena tla od
gore navedenih prii´odnih činbenika.


Sretnom geografijskom položaju ima se zahvaliti, što država u dva velika
područja rastlinstva spada — i to: u šumsko područje iztočnog kontinenta i
rasthnstva sredozemnoga mora, a u nizinah Dunava i Tise nalazimo pače tragove
rastlinstvu, omiljenom pustaram iztoene Evrope i zapadne Azije!


Sveobći značaj šumS, evropejsko-azijatićkog šumskog područja, pretežito
vladajuća čistoća i jednolikost sastojina, u kojih je sama smjesa raznovrstnog
drveća relativno riedka, osobito značajno u Austro-Ugarskoj u oči udara. Pod-
pun dokaz tomu pružaju šume centralne kose Alp^ od Brennera do Mlirzthala,
S jedne strane mnogobrojni prelazi od nizke šume k visokoj šumi i prašumi,
kao i guste četinjače, te listače Alp^ i Karpata napram progaljenim đubravam
zelenih hrastova i kestena na morskoj obali Adrije; od sklopljenih crno i bjelogoričnih
sastojina na podnožju gora do osamljenih hrpa kosođrevine izpod Alpinskog
pojasa — sve ove činjenice razjasnjuju se tim, ako se šumovid sa
visinom zemljoslovnih slojeva, nacrtom oborina i srednjom godišnjom toplotom
prispodobi.


Raznovrstni brdoviti sastav Alpa, Krasa, Karpata i njemačkog sredogorja
razgovietno se u šumovidu razabire.


Strmine obronaka i raztrgani obhci vrhunaca u pravilnoj centralnoj kosi
Alpa, kao i u gromadi dolomita pridonašaju, da su s jedne strane lih podnožja
brdina i kosii pokrivena gustimi, te sklopljenim! sastojinami, a njihova gornja
medja već poprieko u 1200-1300 metara nadmorske visine leži, dočim s druge
strane neobično obilate i razgranjene tvorbe dohna na razširenje šume đoprinašaju.