DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— U2 — /
b) na krapino-zktarsku ležeće u pol. kotarih: krapinskom, pregrađskom,
klanjačkom i zlatarskom 5352 jutara;


c) na novomarofsku u poi. kotaru novomarofskom ležeće 4222 jutara, te


d) na luclbrežku, koje leže u pol, kotaru ludbrežkom 4771 jutara.


Glede beriva kotarskih šumara zaključila je veleslavna žup- skupština, da
se ustanovi za kotarsku šumariju:
a) varaždinsko-ivanečku godišnja plaća 700 for., putni i pisarnicki paušal
200 for. Ukupno 900 for.
b) za krapinsko-zlatarsku godišnja plaća 700 for., putni i pisarnicki paušal
400 for. Ukupno 1100 for.
c) 2a novomarovsku godišnja plaća 700 for., putni i pisarnicki paušal
200 for. Ukupno 900 for. i konačno
d) za ludbrežku godišnja plaća 700 for.^ putni i pisarnicki paušal 200 for,
Ukupno 900 for.
Prednavedene plaće i paušal imadu unapried plaćati upravne obćine po razmjeru
veličine obćin. urb. šumskog posjeda u mjesečnih obrocih.
To preustrojstvo imade se oživotvoriti prvim travnjem godine 1888.


Obće stanje obć. urbar. šum& u god. 1887.


Šume urb. obćina prilično su dobro sačuvane. One. se nalaze gotovo u
istom stanju, u kojem obćinam bijahu segregacijom pripale. U tih šuma se
u obće razmjerno vrlo malo prodavalo, te služe iste samo za podmirivanje
drvarije ovlaštenika, dapače imade ih i takovih, koje su do sad od svake sječe
poštedjene, jer su ovlaštenici drva za ogriev u njihovih vlastitih šumah uzimali,
ili od obližnjih vlastelinstva kupovali.


Izsječeni dielovi tih šuma pomladjuju se što naravnim što opet umjetnim
načinom i to: sadjenjem žira i presadjivanjem mladih omorikovih, ariševih
borovih i jalševih biljki.


Po položaju diele se te urb. obć. šume u bregovite i u šume ležeće u
ravnici, te odpada na prije navedene 14.462 jutra, a na potonje pako 3.979 jut.


Gorske šume leže dielom u gori Mareelj, u bregovitih djelovih kotara
pregradskog i klanječkog bhzu Sutle, u gori Ivančici, te u nastavcih iste i
napokon u nastavcih kalničke gore, te su s malom iznimkom visokoga uzgoja.


Glavne vrsti drveća jesu: bukva i jela, koje zapremaju 85% dakle veći
dio površine obćin. gorskih šuma, tvorećih sastojine raznih doba.
Ostalih 15^0 gorskih šuma jesu hrastici visokog uzgoja sa neznatnom
površinom, kolosjeci od raznih vrstih drveća.
Šume, ležeće u ravninah, protežu se niz obale rieke „Drave" te potoka
Platvice i Bednje, sačinjavajući jalšike s umješaniroi jagnjedi i vrbami.


Obhođnja za šume visokog uzgoja ustanovljena je na 80 i 100 godina, i
to obzirom na stojbinske okolnosti, na proizvodnu snagu tla i obzirom na vrsti
drveća, te vrstnoću proizvadjati se imajućih drvnih groraada.