DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 18     <-- 18 -->        PDF

^ 158 —
3 racionalne lovce uzgoje, a jer u toj zadaći vazda sila silu izazivlje, bila nam
je nakana, da se lišimo pogibeljnog uzgoja zvierokradieš, poput onih na sjeveru.


Upravo lovačka je narav vrlo osjetljiva, i ako se tko od naših lovnih
nadzornika kazni sbog nereda, onda se i ostali žacaja, te bivaju uredniji u
svojoj službi, pa mogu uztvrditi, da je ovako prelazno udešeuo čuvanje lova za
naše odnošaje najjeftinije, al i najsjegurnije. Mi smo eto već 3 godine tim vrlo
zadovoljni.


Do god 1888. upotriebismo i nagrade i znatnog troška na trovanje grabež-
Ijivaca, te ću za dokaz uspieha to spomenuti, da su sami kurjaci u navedenom
lovištu na godinu preko 15.000 for. štete narodu nanieli, a danas je riedkost
sastati se s kurjakom, a štete od istog niti 500 for. neiznose.


Gladnih pasa nestalo je, koji su dapaće kukuruzu i groždje žderali.
Jazavaca u jamah izkorenismo orahom, posutim strichninom.
Lisica i za sam lov premalo imade, a bilo jih je g. 1885. četiri put


toliko, koliko zečeva.
Jastrebad je najmučnije iztriebiti, jer dolaze uvjek iz susjedstva, ali trčke
i evo naši gnjetelji, prvi u Slavoniji, ipak neosjećaju toga mnogo,
i Pa kad bi po Lazarievsku računao, mogao bi uztvrditi, da još danas
mamo od škodljive zvieradi:
1 lisicu na 500 jutara
1 jazavca „ 800 „
1 lasicu „ 1500 „
1 tvorca -, ,, 2500 „
^ 1 kunu „ 2500 ^ .
1 vidru / „ 5000 „
1 divlju mačku „ 5000 „
i kurjaka „ 25.000 „
1 divlju svinju „ 25.000 „
1 svraku „ 120 „
1 jastreba! sokola j, 150 „
1 sovu „ 350 ,,
I gavrana „ 500 „
1 orla „ 10.000 „
a da imamo koristne divljači na sveukupnom lovištu oko


/ 03 od


-* I cg C CU M


1050 kom. srna, ^ § i S § S ^


^ I m NI tq X3,


O lO IO o


2055 „^ zečeva, .S, 1 o o o o


O / ^ iC P-´^ co


30 „ kunića, o


o


90 „ gnjetelia i 2 "^
750 " n trčka fl f § -2


i--4


V C!5