DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^ im


I kasnije uzsliedivše naredbe imale su isti smjer llaime, da se kriomSarenju
učini kraj. Tako i naredba vis. kn zemalj- vlade, odjel nnut broj 48412/1886.
i br. 25033 od 21/L 1S87. i 26/7. 1887., koja inedju ostalim određjuje i to,
da se nuždni izvidi i odkazivanje drva, koja su prodaji namjenjena iz privatnih
grmova, imade obaviti bezplatno po bližnjem šum. činovniku i lugarskom osoblju
i to prigodom iaog službenog putovanja istih.


Ja sudim, da koliko je po stranku neopravdano, da slične terete nosi, u
toliko je neopravdano i po šumara, da slične poslove obavlja bezplatno.


Izvoz drva imadu u ostalom i organi javnili straža nadzirati, ali i ta
odredba nepomaže mnogo, jer nas izkustvo uci, da se pokidaj svih ovakovih
odredba množina drva kriomčari, a naročito u gradovih, kao na pr. u Sisku.
Organi javnih straža kao što su: oružnici, financi i panduri, samo prigodice
paze na uvoz i izvoz drva, a mnogi niti to ne, i tako kriomčarenje ne samo
da nezapinje, nego pače i napreduje, buduć takove javne organe nitko nenadzira.


Šume: Prolom, Petrova gora i drugi šumski djelovi I. banskog okružja
pokraj svih tih organa upravo su užasno poharani. — To je dovoljan dokaz,
da naredbene mjere nisu još dovoljno jake, da zaprieče kriomčarenje sa šum.
proizvodi.


Da se kriomčarenju sa šumskimi proizvodi odlučno na put stati uzmogne,
bilo bi najpovoljnije po nemjerodavnom mojem mnienju to sredstvo, da se u
svih većih mjestih i gradovih postave kontrolno provozne postaje, na pr. za
banovinu bilo bi mjesto takovoj postaji u Glini, Petrinji, Sisku, Kostajnici i u
Novom.


U Glini je kri mčarenje prije upravo cvalo, đočim danas je isto skoro
posve-jenjalo, a zašto? Zato, jer je ondje provozna kontrolna postaja po vis.
šum. eraru jur smještena, te ista svojoj svrsi podpuno odgovara.


Organom ovakovih kontrolno provoznih postaja imala bi i ta svrha biti,
da obavljaju doznačivanje onih drva iz privatnih šumž.., koja su prodaji namjenjena
te da budu takovi u podpunom smislu pravi nadzorni organi.


Naravno je, da bi taj nadzor i novčanih žrtava stajao, nu mislim svakako,
da bi te žrtve i veliku korist doniele,, a mislim, da te žrtve nebi baš toli
osjetljive bile, ako bi se svi interesenti u tom pitanju sporazumili i uzajamno
se podupirali primjerenimi prinosi, koje bi prinosj doprienieti mogle uz vis.
šum. erar i imovne i gradske obćine, veletržci drva, a u interesu potonjih mnogo
leži, da se kriomčarenju sa šum. proizvodi na put stane.


* G. pisac ima u tomu krivo, buđuć se je tim sredstvom namjeravalo do baka
do6i kriomčarenju s drvi iz šumil, imovnih obćina i sum. držav. erara, pošto će takovim
doznačivanjem drva u privatnih grmovih po šumaru dotični šumar najbolje znati, komu
je drva doznačio, ako bi ga kod izvažanja ili kod prodaje uhitio i t d. Ovo je dakle
odredjcno za probitak onog vlastnika Bum^l, kod kojega šumar služi i pW u bere, a
sbog tog´i je dužan, da bude posredno i neposredno od koristi svomu gospodaru.
Uredničtvo.