DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

nmmt


Br, 4: ´ u ZAGREBU, 1 travnja 1889/ ´ God. XHl


Izviešće o rukovodjenju šumske uprave i gospodarstva u
području kr. županije varaždinske u godini 1887.


Glasom zakona od 5. veljače 1886. ob ustroju županija i uređjenju uprave
u županijali i kotarih odpale su njekoje upravne obćine od bivših kr. podžupanija
pod upravu ove kr. županije naime: od kr. podžupanije križevacke
upravna obćina Sudovec; od kr. podžupanije koprivničke bivše upravne obćine
Gjelekovec, Kozminee i Ludbreg.


Usuprot pako odpale su od bivše kr. podžupanije zlatarske njekoje upravne
obćine, te su pripale pod upravu kr. županije zagrebačke naime: upravna, obćina
Marija Bistrica, Stubica doluja i gornja i Bedenica.


Uslied tih zamjena promjenio se je i šumski objekt tako znatno, da je
bilo od nuždne potrebe, da se preustroje i šumski kotari, koji su se sastojali: I. iz
šumskoga kotara varaždinskoga sa 40G0 jutara; 11. iz šumskoga kotara ivanečkoga
sa 2309 jutara; IIL iz šumskog kotara koprivničkoga sa 3040 jutara;


IV. iz šumskoga kotara zlatarskoga sa 2785 jutara; V. iz šumskog kotara
ludbrežkog sa 4462 jutara; IV. iz jednoga djela šumskoga kotara križevačkoga
sa 2250 jutara segregiranih urb. obćinskih šuma.
Za svaki od tih 6 kotara namješten je po jedan kotarski šumar, kojemu
bje povjereno gospodarenje sa pomenutimi urbar, obćinskimi sumarni,


U svrhu uprave tih šuma u obsegu od 19.918 jutara, namješteno je
obzirom na tu površinu previše šumskih upravitelja, te su i sami šumski kotari
bili nerazmjerno porazdieljeni obzirom na njihov obseg, te neshodnozaokruženje.


Uvidjajući potrebu uredjenja šumskih kotara, prihvatila je veleslavna
jesenska skupština županije varaždinske stavljeni pređlog kr. podžupana ob
ustroju šumskih kotara u svoj cielosti, te je zaključila, da se provede novo
preustrojenje šumskih kotara-


Po tome predlogu bude ciela površina urbar, obćinskih šuma, stojeća sada
pod upravom ove kr, županije, porazdieljena na četiri kotarske šumarije tako,
da dolazi urbar, obćin. šuma na kotarsku šumariju:


a) varaždinsko-ivanečku, ležećih u polit, kotaru varaždinsko - ivanečkom
4096 jutara;


´ ´ U--"