DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

131 —


uz opazku, koliko je đotifinik god. 1887. u ime kompetencije pođignno obzirom na
jur spomenuti „izkaz zapljenbe." —


Jedan primjerak tog popisa dostaviti se ima šumaru Stefanu, koji će na temelju
istog u vlastitoj režiji dati izsjoći potrebiti broj odkazanih stabala; cjepanice i ogranke
u hvatove, a sitnije u svežnje složiti, te hrpe tekućim brojem numerirati.


Potrebitu svotu za izplatu težaka predujmiti će obćinsko poglavarstvo uz naknadni
obračun.


Cim to izvedeno bude, prijaviti će šumar Stefan, te naznačiti obćinskom poglavarstvu
u Cavlih ujedno svotu, koju pojedini urbarac u razmjerju pripadajućih mu
drva u ime izradbe uplatiti ima.


c) Da se kod izdavanja ogrievne pripadnosti toSno postupati uzmogne, ođređjuje
se sliedeće :


Obćinsko poglavarstvo u Cavlih izdavati će posebne „izkaznice" za urbarsku
pripadnost; u tu svrhu osnovati se ima posebna knjiga tiskanica polag sliedećega
obrazca.


,.Izkaznica"
„Izkaznica"


či. (1)


ČIJI) _


pom. dnev.


pom. dnev.


Pravoužitnik (N. N.) iz Čavala kuć. CD


Pravoužitnik (N. N.) iz Čavala kuć.


br. ... . izplatio je za izradbu ur


br izplatio je za izradbu ur


barske pripadnosti na temeljni br


barske pripadnosti na temelnji br


za god. 188
.. . za izrađjenih ... .


o za god. 188 .. . za izrađjenih ... .
hvatih svotu
od .. . . for nć.


hvatih svotu
od ... . for nć.


slovom


slovom
Obć. poglav. u Cavlih


Obć. poglav. u Cavlih
Načelnik: Blagajnik: ^


Načelnik : Blagajnik :
Na drugoj strani pako ove „izkaznice."
Broj


izvj.


Dozvoljava se izvoz na temeljni broj . . pod brojem ... . hrpo hvati.
Šumsko upravni kotar Grobnik.
Kotarski šumar :


d) Čim obć. poglavarstvu stigne prijava od šumara, da je urbar, pripadnost
izradjena, te za izvoz prigotovljena — imati će to odmah pravoužitnikom proglasiti, uz
označenje dana kada će se dotične „izkaznice" kod obć. ureda izdavati.


Ujedno proglasiti se ima i dotična pristojba, koju urbarac u ime izradbe za
svaki hvat drva uplatiti ima.


Uplata upitne pristojbe zabilježiti će se u dotičnu knjigu (vidi točku 3.) odnosna
„Izkaznica" pako odtrgnuti od matice, te priposlati šumaru na izpunjenje zada nalazeće
se „dozvole izvoza" odnosno na realiziranje.


Razumjeva se samo po sebi, da izdavanje upitnih „izkaznica" uzslieđiti ima na
temelju „popisa", sastavljenog u smislu točke V. slovo b) ovog odpisa.
e) Kotarski šumar sakupiti će sve izdane „izkaznice", te jih provesti u knjigu
urb. pripadnosti drva za gorivo, koja se sastaviti ima polag sliedećeg obrazca:


o ´-§ M°i h´´P"2
o
Uplaćena
Ime i 1 Prebiva-pristojba za
O CC OJ


C3 .2 o
rf -o izradbu


´(J
prezime i liste i 1 ´-a Opazka


B
E3 O


,M .a .a ovlaštenika | kućni broj
t


3 a


O i: °


ta


H
for. o


C» 1


1 1