DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 128 —


li. Na temelju obavljenog očevida u šumi urbarske obJine Grobnik po ovožnpanijskom
šum. izvjestitelju osvjeđo5io se je isti, da je pristup u glavne šumske
predjele radi pomanjkanja izvoznih puteva skorom nemoguć, te da bi trebalo investirati
znatnu glavnicu, za omoguditi trgovački promet s Kesom.
Za sada neraože se dakle niti pomisliti na kakovo unovčeuje šumskih proizvoda.


Šumsko gospodarska glavna zadada sadašnjeg šumskoga gospodarenja biti ee dakle ta:


da se racionalnim postupkom osjegura urbarcem redoviti godišnji užitak do;.itane jim


pripadnosti obzirom na potrajno gospodarenje.


Ukupni urbarski šumski posjed dieli se polag naravnog položaja na dva glavna


diela: jedan ležeći put sjevero-zapada (srez Pod Obruč), drugi put jugo - istoka (srez.


Gorničko).


Prvi je skorom posve nepristupim, jer neima niti jednog izvoznog puta; ovdje


su sastojine dobro uzdržane, dapače imade mjestimice mnogo prestare drvne gromade,


koja bi se čim prije upotrebiti imala.


Pristup drugomu dielu k otvoru t. zv. „živenjski put" sa svojimi ogranci. Ovdje


su šumski predieli skroz izsječeni, jer se u istih ved preko 16 godina urbar, pripadnost


namiruje, dapače imađe jih takovih, koji se odmah u zabranu staviti moraju, jer jim


je ved i sama šumska glavnica znatno načeta.


Iznimku prave donekle šumski predjeli : crna, Pođ-Črna, Korenik (Jasenovica),


koji su ponešto odaljeni, nu i ovdje de se modi u najboljem slučaju još tečajem tri


godine podmirivati urbarska pripadnost. A što onda?


Iz dosele iztaknutog proizlazi: da je skrajno vrieme, da se ozbiljno promisli na


gradnju jednog izvoznog puta, koji bi otvorio pristup preko briega „Obrača" k šumskim


predieljom: „Zaplanine", „Pakleno", „Burin Val", „Zelena vrata" i t. đ. te tim


omogućio buduće podmirivanje urbarske kompetencije; jer inače žiteljstvo ostati će


nakon tri godine bez gorivoga drva, te će navaliti na kraške zabrane. —


Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast ; da u sporazumku s obć. zastupstvom,
te sadašnjim upraviteljem šumskog kotara grobničkog to životno pitanje ozbiljno pretrese
i razpravi; — ujedno ustanovi način, kako bi se upitni izvozni put najlakše, možda
i bez razpisa posebnog urb. nameta, što prije sagradio, recimo bezplatnom radnjom
obćinara, odnosno, kako bi se dotična, za gradnju potrebita svota bar malo po malo
osjegurati mogla dionom uvrstbom u proračun budućih dvijuh ili trijuh godina za
urb. obćinu.


III. Usljed ovostranog odpisa od 26. studena 1887. broj 6912 točka II. i V.
uvršteno je glasom osnove proračuna upravne obdine Grobnik za godinu 1888. pod
točkom 18 i 19 u ime plade i putnog paušala za kot. šumara svota od 850 for.
nadalje pod točkom 22. za trećeg lugara svota od 270 for.
Izim toga dolazi još u proračunu pod točkom 21. plaća lugara Radetića i lugara
Zakarije t. j . svota od 540 for. Ukupni šumsko-upravni troškovi dosižu dakle svotu
od 1660 forinti. —


Nu kako je gore izfaknuto, da ne ima za sada izgleda, da bi se godišnji prihod
urb. obć. Grobnik povisiti mogao pi-odajom šumskih proizvoda, težko bi se dakle i sami
šumsko upravni troškovi pokriti mogli bez posebnog urbarskoga nameta. Gdje ostaju
još šumski porez, ter ini troškovi, potrebni za sastavljenje šumsko-gospodarstvene osnove,
za omedjašenje urb. šumskoga posjeda i gradnju izvoznoga puta preko ^Obruča" ?


Nuždno je dakle 1) za sada stegnuti sve te izdatke na minumum; 2) ozbiljno
promisliti, kako bi se dosadašnji prihod urb. posjeda povisiti mogao i tako osjeguralo
pokriće nuždnih izdataka.


Ad 1. U tu svrhu neka ta kr. kotarska oblast za tekuću godinu 1888. odustane
od ođredjenoga namještenja kotarskog šumara kao i od namještenja trećega lugara.