DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 123 —
NeupuŠtajuć se u dalnje razglabanje te predstavke, niti u pitanje, da li
se ta veleprodaja po kr. šumski erar povoljnom smatrati može ili ne, te dopuštajuć,
da si svaki šume vlastnik ciene po volji stvarati može, mi ćemo samo nastojati
dokazati, da je veleprodaja ova bila s obćeg narodno-gospodarstvenog gledišta
štetonosna, i da je štetonosnost ta već sada preotela veći mah, nego se je u
prvi početak i mislilo.


Skrb drvotržaca bila je sada jedina približiti se onim šumskim pristojbam
i pogodnostini, koje uživa tvrdka budimpeštanska.


U tom smjeru uspjela je predstavka, jer kako iz najnovijih prodaja kr.
šumskog erara razabiremo, uvažene su ponude i drugih drvotržaca uz tako
nizke ciene i ine pogodnosti, kakove u posliednjem desetgodištu nijedan vlastnik
šume u ovih krajevih rabio nije.


Tim su se drvotržci zadovoljili, te je izostao onaj udarac, koga su se u
u prvi mah bojali, a za prvo vrieme doista opravdana uzrujanost posve se
je utišala.


Ovo je tim čudnovatiji pojav u šumskoj produkciji, što nas sami drvotržci
uvjeravaju, da toliko sniženje šumskih pristojba svjetska trgovina uvjetovala
nije, već da će sada tek vlastitom konkurencijom na svojih skladištih ciene
sniziti morati, što će svakako prekomorskim tvrdkam u sgodan čas samo na
dobro ravnanje poslužiti.


Najveći dobitak dopasti će po tom svjetske drvotržce na
štetu pojedinih šumovlastnika.
Posljedice tomu sniženju šumskih pristojba segle su medjutim već tako
daleko, da se nemogu izpraviti.


Vlastelinstvo kneza Thurn i Taxis Brod-Grobnik, te vlastelinstvo Čabarsko
pl. obitelji Ghyzcy, oćutili su sigurno taj preokret u šumskoj trgovini, . te im
nepreostaje ino, već ciene sniziti, ili šumu trgovini zatvoriti. , .


Najveći udarac oćutila je imovna obćina ogulinska i otočka, posljeđna
naposeb, neimajud u blizini željezničke sveze, ostala je sa svojimi sastojinami,
koje je još pred dvie godine uz povoljne ciene unovčivala, skroz na cjedilu.


I kod posliednje oglašene dražbe otočke imovne obćine od etata na preko


100.000 for. konsigniranog, kako čujemo, učinila je prodaju od jedva 1000 for.
jer su stigle u cielom samo dvije ponude, od kojih se je jedna na kup od 1000 for.
prihvatiti mogla, dočim druga ponuda odgovara posve prije navedenim sniženim
cienam i kupoprodajnim uvjetom
Drvotržci, koji su još pred jednu i dvie godine kod poraenute imovne
obćine na veliko radili, u koliko imadu želju i potrebu sa svojimi poduzeći,
uvjeravaju, da polag ovim načinom stvorene domaće konkurencije u obće nikakove
ponude staviti nemogu.


Biva naravskom posljedicom, da je prestala i maloprodaja stabala, jer bi
ista bila takodjer prisiljena priradjenu gradju većemu trgovcu uz bezcienu bez
naplate troška i truda prodati. ,


IO