DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 122 —


načeti; po tom kod iste površine predjeli razmjerno i manje vrieduosti od
udaljenihi cielovitih sastojina.


Da se s toga polovična procienbeaa vriednost kod segregacije izjednači,
pripala je narodu razmjerno veća šumska površina, nego je preostala upravi
kr. državnili šuma.


Na ovaj način ustrojena je po imenu dotičnih pukovnija imovna obćina
ogulinsku i otočka.


Ova dva nova šumska veleposjednika niesu takodjer mogla uplivati na
kakvu promjenu šumske trgovine, jer dobivenim posjedom nastala je samo
promjena u upravi šuma, dočim je stanje istih ostalo nepromienjeno; a što se
šumske trgovine tiče, vladalo je vazda ravnotežje izmedju jedne i druge šumske
uprave. Dapače imovne obćine poprimile su kod ustrojstva svog isti cjenik
šumskih proizvoda, što je kod kr. državne šumske uprave bio u krieposti od
godine 1876. a taj cjenik, koliko nam je poznato, obstoji u cielosti kod jedne
i druge uprave još i danas, ako se i jesu vriednostni razredi pojedinih srezova
odnošajem novim prilagodili.


Posjednici šume gorskog kotara imali su već od prije prama onim gornje
Krajine nešto povišene ciene, što je napokon njihovim prometnim odnošajem
posve odgovaralo.


Dok je tako bivalo, mogao je svaki vlastnik šume, prema prometnim
odnošajem, svoje sjeći i dorasle sastojine unovčiti uz cienu, koja je dotičnomu
proizvodu odgovarala Mogao je postići bar neznatan postotni kamatnik čistog
prihoda svoje nepokretne šumske glavnice, pa se umiriti time, što ni susjedom
njegovim nije išlo bolje.


Naročito po imovne krajiške obćine bio je taj kamatnik životnim pitanjem,
jer su se tim načinom iz uporabe šuma imali pokriti upravni troškovi i javni
tereti imovnih obćina bez prinosa i onako osiromašjelog krajišnika.


Uz to bila je još dužnost uprave imovnih obćina nastojati o tom, da se
šumsko gospodarstvo dovede na onaj stepen, da se krajiškomu pravoužitniku
potrebština njegova za kuću i blago bezplatno, ili uz što manju odštetu pruži,
te suvišak redovitog prihoda na sveobće dobro koristno investira.


Krajiški pravoužitnik bio je pače još pred malo vremena u jednoj osobi
kupac, radnik, vozar i prodavalac šumskih proizvoda; što sa šumsko-gospodarstvenih
i redarstvenih razloga nebi mogli nikako zagovarati.


Uredjenjem šumskog gospodarstva koh kod kr. državne šumske uprave,
toli imovnih obćina, učinjen je hvalevriedan napredak u šumskoj struci, a
napose i šumskoj trgovini.


Ovim uredjenjem nastao je novi i neprekoračivi red sječe, uvedena je
prodaja u vehke unovčenjem cielih sječina jednog ili više gospodarstvenih
jedinica (srezova).


Natjecanje kod javnih dražba za sječine onih srezova, u kojih se je usljed
primjerene udaljenosti k stovarištu već prije radilo, bijaše i sada dosta živahno,