DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 121 —


Poslie toga sagradilo je vlastelinstvo kneza Thurn i Taxisa u Lokvah
parnu pilu, koja obsegom sve dosadanje nadmašuje, nadalje je u istom mjestu,
manjim obsegom, podigao parnu pilu posjednik Radošević.


U najnovije doba imademo parnu pilu vlastelinstva čabarskog obitelji pl.
Ghyczy u Livij-dragi kraj Gerova, Mate Muhvića u Prezidu, te konačno Miroslava
Bohutinskoga u Stajnici izpod Kapele.


Bilo je doduše sa parnimi pilami i drugih poduzeća kao na pr. u Vrhovinah,
kotara otočkog, izpod Ravne gore sada kotara vrbovskog; nu ta industrialna
poduzeća, kako čujemo, pokazuju sada jedino ostanke svoje nekadašnje slave.


Tvornice, što u Vrbovskom i na Vratih kod Fužine proizvode razno pokućtvo,
nećemo ovdje u obzir uzimati, jer nam je do toga, da iztaknemo poglavito
ona industrijalna poduzeća, koja veliku množinu drva potežu iz šuma
gorskih predjela, te priredjujuć isto, ipak ga samo kao surovinu iznose na
skladišta za prekomorsku trgovinu.


Industrijalna ova poduzeća morali smo svakako spomenuti, da si čitalac,
koji odnošaje nepozna, može odmah stvoriti sliku onih proizvoditelja, koji prama
gradji i liesu proizvedenom u šumi kod panja, čine sustavni dio šumske trgovine
gorskih krajeva.


Prama potražbi i cienam šumskih proizvoda u vanjskom svietu, te stalnim
izradbenim, a po prometalih vladajućim se izvoznim cienam, ustanovljivali su
posjednici šume šumske pristojbe na panju, za koje priznati moramo, da za
ono doba bijahu po samog posjednika šume dosta povoljne.


U proizvodnji šumskih surovina vladalo je, po ovdje opisanih odnošajih,
opravdano zadovoljstvo od šumovlastnika do trgovca u inozemstvu, jer je od
šumovlastnika počam radnik, vozar, obrtnik i drvotržac nakon bilance našao
svoj poštenim načinom zasluženi čedni dobitak.


Od tuda razvio se je inteligentniji i bolje stojeći razred pučanstva u


primorju i gorskom kotaru, a narod obdaren od naravi maćuhinski neznatnom


površinom produktivnog gospodarskog zemljišta, našao je u šumskoj trgovin


napornu, ali sigurnu svagdanju zaslužbinu.


Ovakovo stanje trgovačkih odnošaja vladalo je i neposredno pred na


umljenom diobom šuma izmedju šumovlastnika i služnošću ovlaštenog pučanstva.


Provedenom segregacijom, šumski posjednici u gorskom kotaru niesu


obćinam odciepili toliko i takovih šumskih predjela, da bi oni mogh uplivati na


dosadanju šumsku trgovinu, jer ono nešto dobivene šume odmjereno je točno


lih za podmirbu potrebština dotičnih ušumljenika.


Mnogo važnija bijaše segregacija u krajiških državnih šumah, gdje je narod


na uživanje dobiti imao površinu i sastojine, odgovarajuće polovici vriednosti


ukupnog procienbenog elaborata; dakle, gdje je narod sa državom imao šume


po vriednosti prepoloviti.


Potrebi naroda odgovarajuć, morali su se istom izlučiti u prvom redu


selima najbliži šumski predjeli, koji su naravnim tečajem uporabe bili već znatno