DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 119 —


Thuja orientalis (Biota orientalis) (chinesisctier Lebensbaum), klekovina
šiljkovrha; rodom iz Kitaja, Japana; zimi strada ponešto.
Thuja sphaeroidica (knorrichter Lebensbaum), klekovina čvorasta; rodom
iz Amerike.
Ulmus americana (amerikanische Ulme), američki briest; rodom iz
Virginije.
Ulmus crispa (krausblatterige Ulme), kudrasto listni briest; rodom iz
Virginije.


Ulmus excelsa (hohe Ulme), visoki briest; rodom iz južne Evrope.


Ulmus efFusa (Flatterulme) bieli briest; domaće drvo.


Ulmus suberosa (Korkulme), briest jagnjeđ, domaće drvo.


Viburnum acerifolium (ahornblatteriger Schneeball), javorolistna hudika;
rodom iz Virginie.
Viburnum opulus flo. pleno (gefiill. Schneeball), punocvietna hudika.
Viburnum lantana (wolliger Schneeball), crna hudika, obični grm.
Vitex agnus castus ([{euschbaum), kouopljika; primorski grm; cvieta


liepo plavkasta, strada često od zime.


Šumsko-trgovački odnošaji naših gorskih krajeva*


šume u narodno-gospodarstvenom pogledu zauzimahu od vajkada u svakoj
zemlji jedno od glavnih i najvažnijih mjesta. Napose pako domovina naša po
naravi samoj, bujnimi i produktivnim! šumami obdarena, zauzimaše i zauzima
šumskimi surovinami jedno od prvih mjesta u monarhiji, te obraćaju na se
pozornost ne samo domaćeg, već kako je obćenito poznato, i vanjskoga svieta.
Danas nam to najbolje zasvjedočava primorski kras, koji nekada obilan šumami,
sadanje svoje stanje ima u prvom redu zahvaliti nerazložnomu gospodarstvu i
lakomosti mletačke repuhhke.


Mi raedjutiii) u ovoj razpravi nećemo segnuti u ono doba, kada je tolika
šumska površina na obalah jadranskoga mora, prekomorskom trgovinom tadanjih
vlastodržaca, opustošena, već ćemo se držati jedino šumsko-trgovačkih odnošaja
gornje Krajine i gorskog kotara u drugoj polovici današnjeg vieka, dakle najbližih
decenija.


Onaj svjetski glas, što ga hrastici u ravnoj Slavoniji po svojoj uporabivosti
uživaju, proizvodnjom mehke gradje i onog liesa mnogo prije uživahu, a uživaju
još i sada šume gorovitih predjela svojimi jelovimi, omorikovimi i bukovimi
sastojinami.


* Ovu razpravu crpimo iz domadega glasila „Narodne Novine" broj 31. i
32. god. 1889., a priobćujemo istu našim oienjenim čitateljem obzirom na nazore,
iztaknuto
u istoj razpi-avi već s toga, da si svaki nas stru6ar& o tom svoj sud stvori.
Uredništvo.