DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 118 -
Sorbus aria (Mehlbaum), mukinja; domaće drvo; raste po briegovih —
riedko je.
Sorbus torminalis (Elzbeere), brekinja, domaće stablo; raste po šumah;
radi liepa kitasta cvieća, naći ga je presadjena u svakom parku.
Salix babilonica (Trauerweide), vrba jadika; nalazi se kraj ribnjaka. U
parku ima više i riedkih vrstih vrba.
Symphoricarpus racemosus (traubenartige weisse Schneebeere), mahoviea,
često se sadi i u gradskih vrtovih; plod biele jagode.
Syringa vulgaris (gem. Flieđer), obični jorgovan; nalazi se u kupu sa
drugim grmljem.
Syrmga vulgaris flo. albo (weisser Flieder), bieli jorgovan.


-s-.


Syringa vnigaris flo. rubro (rother Flieder), crljeni jorgovan.
Syringa persica (persischer Flieder), perzijski jorgovan; nalazi se u kupu
amo tamo po parku
Syringa chinensis (chinesischer Flieder), jorgovan kitajski; rodom iz Kitaja.


Spiraea chamaedrifolia (sibirische Spierstaude); Spiraea orenata (gekerbte
Spierstaude), Spiraea iaevigata (glatte Spierstaude), Spiraea saiicifolia (\veideublatterige
Spierstaude), Spiraea sorbifolia (wogelbeerblatterige Spierstaude).
Spiraea uimifolia (ulmenblatterige Spierstaude), Spiraea acuiifoiia (spitzblatterige
Spierstaude), Spiraea prunifolia (pfaumblatterige Spierstaude), Spiraea triloba
(dreilappige Spierstaude). — Suručice, rodom iz raznih predjela Evrope i
Amerike; nalazi se u parku sa drugim grmljem u kupu.


Spartium scoparium (Besen-Pfrieme), žuka metlasta; čbun domaći;
cvate liepo žuto.
Taxu8 baccata (Eibenbaum), domaća tisovina, presadjena u parku na


više mjesta.
Taxus canadensis (canadische Eibe), kanadska tisa; rodom iz Kanadske.
Tamarix gallica (franzosische Tamariske), metlika crljenkasta; rodom


iz južne Evrope; stablo malo, koje svake jeseni svoje iglice gubi kao listnato
drveće.
Tamarix germanica (deutsche Tamariske), mariska sinja; rodom iz južne


Evrope.
Tilia alba (weis3e Linde), biela lipa, obično domaće drvo.
Tiiia americana (schwarze Linde), amerikanska lipa; rodom iz sjeverne


Amerike.
Tiiia europaea (Waldlinde), obična šumska lipa.
Tiiia parvifolia (Winter-Linde), malolistna lipa, domaće drvo.
Tilia grandifolia (grosblatterige Linde), širolistna lipa, obično drvo
Tilia haeterophilla (verschiedenblatterige Linde), lipa raznolićnog li-ta;


rodom iz Amerike.
Tilia pubescens (feinbehaarte Linde), pustenasta lipa; rodom iz Amerike.
Thuja occidentalis (gem. Lebensbaum), klekovina grboljuska; rodom iz


sjev. Amerike.