DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 117 -
Ouercus coccinea (scharlachrothe Eiche), kermešasti hrast; rodom iz
Virginije; veliko stablo, riedko radja plodom.
Ouercus ilicitolia (hiilsenblatterige Eiche), — rodom iz Amerike; oštećen,
te ima jedan izdanak iz panja.
Quercus palustris (Sumpf-Eiche) baružnjak rodom iz Pensilvanije, Virginie;


stablo veliko i liepog uzrasta; ima plod maljušan.
Ouercus pyramidalis (Piramiden-Eiche), jablanasti hrast; nalazi se oklaštren.
Ouercus conferta (gedrangtfruchtige Eiche), sladun; rodom iz Slavonije;


nije običan, nalazi se u parku samo jedan primjerak liepo uzrašćen.
Ouercus Falkensteinii (Falkensteinische Eiche), hrast vrst lužnjaka;
razlikuje se od ovog, št ima listne petlje dulje.
Ouercus pedunculata (Stieleiche), hrast lužnjak, domaće drvo. od ovog
hrasta nalaze se u parku više suvrsti.


Ouercus pedunculata; — jedna osobita vrst hrasta, koja se u parku
nalazi; lišće svodno i nešto kuđravo,* cvieta obilno; plodom radja vrlo riedko.
Ouercus sessiliflora (Traubeneiche), obični hrast kitnjak; nalaze se u


parku više vrsti.
Ouercus cerris (spate Cerreiche). pozni cer; domaće stablo.
Ouercus cerris austriaca (friihe Cerreiche), rani cer; obično drvo.
Robinia pseudoacacia (gem. Robinie), bagren, udomaćeno drvo; rodom


iz Amerike.
Robinia caragana (Erbsenbaum), žuti bagren, rodom iz Sibirije; malo


stablo ili grm, nalazi se u kupu sa drugim uresnim grmljem.
Robinia hispida (rothbliihende Akazie), crljeni bagren; rodom iz Virginije.
Rlius cotinus (Periickensumach), ruj jednostruki; domaći grm; lišća


mirisava.
Rhus coriaria (Gerber-Sumach), jelenski rog; rodom iz Egipta, Sirije;
raste grmasto ; cvieće zelenkasto - grozdasto.
Rhus typhinum (Hirschkolbensumach), ruj kiseli; rodom iz Virginije;


udomaćeno drvo.
Ribes aureum (gelbbltihende Johannisbeere), žuti ribis; rodom iz Kolumbije.
Salisburia adiantifolia (Gini

lišće široko i debelo, koje svake jeseni opada; naliči na bjelogoricu. Zovemo
to drvo „Ginko."


Sambucus racemosa (Berghollunder), crvena ili divlja zovika, grm ili
malo stablo; raste kod nas u bregovitih šumah; nalazi se u parku samo
mali grm.


Sophora japonica (japanische Sophorn), jartin; rodom iz Japana; si*ednje


stablo, — riedko je.
Sophora pendula (hangende Sophorn), visavi jartin.
Sorbus aucuparia (Vogelbeerbaum), jarebika, drvo domaće; raste po


brdih, ima liep crljeni plod.


* Mcžcbit ie liti loenjak ili eušnjavi medunac. Uređničtvo,