DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 114 —


Celtis australis (gem. Ziirgelbaum) obični koprivić, rodom iz hrvatskoga
Primorja; stablo srednje visine.
Celtis occidentalis (amerikanischer Ziirgelbaum), koprivić; rodom iz sjev.
Amerike; neraste visoko kao prvašnji.
Cercis siliquastrum (europeischer Judasbaum), jadić; rodom iz južne
Evrope, malo stablo; cvate liepo crljenkasto, plod mahunast.


Cupressus disticha (virginisclie Gjpresse), čepriš ljetni; rodom iz Virginije
i Karoline; gubi svake jeseni svoje iglice kao bjelogorica lišće. U parku naći
ćemo pored srednjih drveta jedno veoma jako i visoko, a to je blizu ville u
vrtu Ijetikovcu.


Cupressus thugoides (wei3se Cypresse), čepriš čvorasti rodom iz sjev.
Amerike.
Cupressus sempervirens (immergriine Cjpresse), čepriš zimzeleni, nepodnosi
zime; osušio se je.
Corylu8 colurna (tiirkische Hasel), divoljeska; rodom iz Banata.
Corylu8 avelana atropurpurea (rothblatterige Hasel), crvenolistna ljeska;
rodom iz južne Evrope.
Corylus laciniata (geschlitztbliitterige Hasel) ljeska izrezkanira lišćem.


Cornus florida (schonbliihender Hartriegel) drienak; rodom iz Virginije i
Kanade, malo razgranjeno stablo, vrlo je riedko u parku; cviet ima biel i velik;
najuresnije stablo ovog parka.


Cornus alba (weisser Hartriegel), biela svibovina, rodom iz Kanade i Sibirije;
raste grmasto, nalazi se u kupu sa drugim uresnim grmljem.
Colutea arborescens (baumartiger Blasenstrauch), pucalina drvolika;
domaće drvo.
Colutea cruenta (rothbliihender Blasenstrauch) pucalina narančasta ; rodom
iz hrv. Primorja.
Crategus Crus galli (glanzender Hagedorn) svietli glog; rodom iz sjev.
Amerike.
Crategus pyrifolia (birnblatteriger Hagedorn) kruškolistni glog; rodom iz
sjev. Amerike; plod crljeno-žut.


Crategus coccinea (rolher Hagedorn), crljeni glog; rodom iz sjev. Amerike;
raste stablasto, plod ima velik i liepo crljen; sadi se često i po vrtovima
u gradu.


Crategus flava (biegsamdorniger Hagedorn) žuti glog, rodom iz sjev.
Amerike; plod žut, grm nepodnosi veliku zimu.
Cydonia japonica (japanische Quitte), japanska gunja; ures!ii grm; cvate
liepo i crljeno.
Cytisus laburnum (gem. Bohnenbaum), zanovet grozđocvjetna; malo stablo,
raste po šumah, ima liep žut cviet
Evonimus latifolius (breitblatteriger Spindelbaum), kurkovina širolistna;
domaći grm, nije običan, raste po briegovih.