DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 112 -
Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, l(oje raste
u perivoju IVIal(simiru.


Piše Josip Ettinger.


Nadbiskupski perivoj Maksimir udaljen je od središta građa Zagreba po
prilici jedan sat pješke, te je jamačno i svojim divnim položajem i uresom
ubavo šetalište za ljubimca prirode i njezine krasote. U njemu ti od dragosti
raste srce, slušajuć s prolieća i lieti cvrkutanje ptičica, a čisti zrak i miomiris
šarena cvieća nadiralje ti grudi od milinja i radosti.


Za ljubitelja prirode, imenito za šumara ima Maksimir osobite dražesti,
jer ee ondje naći udomljeno raznoliko drveće i grmlje, kojemu su domovina
daleki krajevi svieta, a naći će tu u skladnoj primjesi i takove stabljadi, koje
raste prem u našoj domovini, ali ga je naći samo u pojedinih naših predjelih,
a drugud nigdje.


Ondje ćeš naći rasti osobitu drvljad i grmovlje iz dalekih krajeva Europe;
iz sjev. Amerike i iz japanskih, kitajskih i inih azijatskih krajeva. Najviše ima
tu drveća od vrsti listnjača, a manje četinjača.


Maksimirski perivoj počeo je pokoj, stožernik Haulik oko god. 1837.
milovati i njegovati, te kao osobiti ljubitelj prirode nije žalio ni truda, ni novca,
da taj perivoj bude uresom grada Zagreba.


Osim onoga drveća, koje još sada tamo raste i koje ću abecednim redom
nabrojiti, bilo je toga prije mnogo više, ali je po malo ponestajalo i izčezavalo, bud
što su s mnogimi vrsti drveća i grmovlja nerazborito postupali bivši neuki vrtljari,
i nevjesti u njegovanju pojedinih vrsti, koje nit poznavali nisu, te se je klaštrilo
i odrezivalo, što se inače nebi smjelo činiti. I tako je na žalost i štetu mnogo
riedko drvo izčeznulo iz tog perivoja, koje bi i dan danas taj perivoj ukrasiti moglo.
Osim toga u velike je tomu zatoru doprinielo i samo neuko pućanstvo, koje
se po perivoju skice dan i noć, ne da ondje uživa i da se nasladjuje u božanstvenoj
prirodi, nego da iz objesti ili gluposti razoruje i uništuje, što je velikom mukom
i novcem zapaćeno i odgojeno.


I tako je taj perivoj mnogog liepog uresa sada lišen, te je sbog toga
znatno od svoje prve liepote i obilja na raznolikom drveću izgubio.
U maksimirskom perivoju raste još sada sliedeće drveće i grmovlje:
Acer campestre, varieg. (Massholder mit geschackten Blattern), klen
šarenolistni.
Acer dasycarpum (Silberahorn), bieli javor; rodom iz sjev. Amerike,
liepo veliko stablo.


Acer saccharicum (Zukerahom), sladomi javor; rodom iz Amerike.


Acer negundo (eschenblatteriger Ahorn), pajavac; rodom iz Karoline,
obično drvo u vrtovima.