DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 21     <-- 21 -->        PDF

111 —


posjeće, više neće šuma da raste, ako se prije neskrbi, da se na takovom tlu
uzgoje druge vrsti biljka, koje će služiti kao zaklon i zastor budućoj drvljadi.


Na pitanje: „u kojoj starosti ili dobi valja drveće posjeći" vrlo je mučno
naprečac odgovoriti, buduć ovo zavisi od raznih predpitanja — imenito od toga,
hoćemo li u ujekoj stanovitoj dobi bez ikakovih drugih obzira postići najveću
drvnu gromađu ili ćemo u njekoj već ustanovljenoj dobi najveću novčanu dobit
sječom imati.


Ako nebi poznavali nikoju drugu probit, koju nam sitne šume ili kolosieci
dati mogu, nego onu, koju danas većinom naši mali gospodari poznavaju, te
ako bi rastenje sitne šume na milost i nemilost prepustili samoj prirodi, onda
nebi marili baviti se pitanjem, kad bi trebalo sitnu šumu sjeći. Ali valjanim
pjestovanjem sitne šume, čišćenjem i proredjivanjem može se prirast
sitne šume veoma u skori ti (ubrziti) tako, da primjerice njeko stablo od 40
godina, ako u povoljnih odnošajih raste, može imati veću drvnu gromadu, dakle
veći godišnji prirast, nego što će imati stablo od 80 godina staro, koje je u
gustišu nepjestovane šume raslo.


Prirast drva kod sitne gorice zavisi od raznih odnošaja. Taj prirast biti
će na dobrom tlu veći, a na lošom tlu manji. On če biti prema gustoći zastirajućeg
drveća sad veći, sad slabiji, a upriličuje se prema tomu, kakova je
vrst drveća, koja u sitnoj šumi raste.


Sliedeća skrižaljka može nam pribižno predočiti popriečnu vriednost prirasta
kod sitne šume.


Starost drveća
po godina
.Vriednost u
svakoj starosti
Starost drveća
po godina
Vriednost u
svakoj starosti
Starost drveća
po godina
Vriednost u
svakoj starosti
1.. . 1 15 ....22 5 28 , . . . 784
2. . . . 3 16 256 29 841
3.. . . 9 17 289 30 ,.. . 900
4.. . . 16 18 ....32 4 31 ... . 961
5.. . . 25 19 361 32 ,.. .1024
6.. . . 36 20 400 33 ,...1089
7.. . . 49 21 ,... . 441 34 ....1156
8.. . . 64 22 484 35 1225
9. . . . 81 23 529 36 1296
10.. . .100 24 576 37... . 1369
11.. . .121 25 625 38 1444
12.. . .144 26 676 39... . ....1521
13.. . .169 27 729 40... . 1600
14.. . .196


Iz gornje skrižaljke vidimo, da sitna gorica, koja je 40 godina stara, ima
veću vriednost za 16 put od one sitne gorice, kojoj ima 10 godina (1600:100 == l6)´
a 4 put veću, nego što ju ima 20 godina stara (1600 : 400 = 4), te 2 put
veću vriednost, nego što j u ima sitnogorica 28 godina stara (1600: 784 = 2...)


(Nastavit će se.)